• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Kasım 2015 sayısında Türkiye'den 3 makale yayınlandı.
 International Journal of Infectious Diseases dergisinin Ağustos 2015  yayınlanan bir makalede, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden araştırıcılar 41 Acinetobacter baumannii bakteremisi olan hastayı, 45 diğer Gram-negatif bakteremisi olan kontrol hasta grubu ile kıyaslayarak risk faktörlerini ve tedavi maliyetlerini rapor ediyor. Makalenin tamamına serbest erişim mümkün...
 Bugünkü haberimiz infeksiyon ve febril nötropeni dışı bir konuya ilişkin: The New Yorker dergisinin 31 Ağustos 2015 tarihli sayısında Elif Batuman tarafından kaleme alınan makalede Marmaray kazılarıyla İstanbul'un tarihine ilişkin şimdiye dek bilenenlerin nasıl değiştiği anlatılıyor. Makaleye derginin web sitesinden tam metin erişim mümkün...
Türkiye'de yapılan çalışmada Kırım Kongo N-IgM antikorları (2-3 gün) başlangıç serolojik markerı olarak saptandı. Akabinde GPC-IgM (4-6gün) ve IgG (5-6 gün)antikorları pozitif bulundu.
Hepatosplenomegali, parçölyak LAP ve safra kesesinde kalınlaşma, renal parankimde kabalaşma ve sıvı birikimi en sık rastlanan bulgular. 
Bir seri yazının sonuncusu olan Türk Uzman Görüşü-4 (TUG-4) Turkish Journal of Hematology'de yayınlandı. Bu makaleler hematolojik malignitelerde ve kök hücre nakli hastalarında invazif fungal hastalıkların yönetimini eldeki kanıtların ışığında en iyi hale getirmeyi amaçlamaktadır. İlk yazılar tanı ve tedaviyi özetlerken, bu makale invazif fungal hastalıkta risk kategorizasyonu ve profilaksiyi ele almaktadır.
 HÜTF'de 2001-2010 arası gözlenen 381 Candidemi atağı Mycoses dergisinde yayınlandı.
Türkiye'den Uzman Görüşlerinin ikincisi Turkish Journal of Hematology'de yayınlandı. Yayına tam metin ulaşmak mümkün.
 Renal transplant olgusunda Batı Nil virüsüne bağlı menengoensefalit. 
 Ülkemizden yapılan 3 yeni yayına haberimiz içeriğinden ulaşabilirsiniz. Piperacillin/tazobactam versus cefoperazon/sulbactam in adult low risk febrile neutropenia cases. Int J Clin Practice2014;68:230 An updated approach to healthcare-associated meningitis. Expert Rev Anti Infect Ther 2104 12:333 Evaluation of tularemia courses: a multicentre study from Turkey.