• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Open Forum Infectious Diseases'de yayınlanan bir araştırma, tüberküloz tedavisine erken yanıtı belirlemede ardarda serum CRP düzeylerinin tayinin yararlı olabileceğine işaret ediyor. Tedavinin 2. haftasında başlangıca göre %55'ten fazla CRP düşüşü görülmemesi hastaneye yatış ve mortalite ile uyumlu bulunmuş. Makalenin tümüne derginin web sayfalarından serbest erişim mümkün.
 The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir tüberküloz aşısına ilişkin Faz 2b çalışmanın özetlendiği bir animasyon video derginin web sitesinde yayınlandı.
ABD ve Kanada'da 718 indeks TB olgusunun yakındakilerine TB bulaştırıp bulaştırmadığına ve bunun zamanlamasına bakılmış. Hastaların hepsi kültür pozitif.
 10-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Guadalajara-Meksika'da yapılan 48. Dünya Akciğer Sağlığı Kongresi'ne (The 48th Union  World Congress on Lung Health) ilişkin notlar Kongre'ye katılan Dr. Şeref Özkara tarafından verem.org.tr adresinde yayınlandı. Tüberkülozla ilgili en son ve yeni bilgilerin aktarıldığı notlar akıcı bir dille yazılmış ve büyük keyifle okunabiliyor.
TB Portal programında şu anda 1299 olgu kayıtlı. Erişim için: https://tbportals.niaid.nih.gov
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) dergisinin 11 Nisan 2017 sayısında yayınlanan bir makale, kanda antikor kaplı nanopartiküllerle M. tuberculosis için özgül peptidlerin saptanması temeline dayanan yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip yeni bir test tanımlıyor. Test hem pulmoner, hem de eksatrapulmoner tüberküloz tanısında etkin. Tedavi sonrası saptanan peptid düzeyinin belirgin düşmesi testin tedavi izleminde de kullanılabileceğine işaret ediyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
Bu meta-analize göre hematolojik, baş-boyun ve akciğer kanseri olanlarda aktif TB riski 9 kat artıyor.
New York'ta TB olan hastaların izlenmesi sonucu Rifampin ve INH direncinin erken saptanmasının mortaliteye doğrudan etkisi olduğu gösterildi.
 Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Toracic Society (ATS) ve Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tarafından hazırlanan İlaca Duyarlı Tüberküloz Tedavi Kılavuzu Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlandı.  Kılavuza serbest erişim mümkün...
 Bağışıklığı baskılanmış hastada TB tanısı öncesi florokinolon kullanımının TB'ye etkisi var mı?