• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 ABD'de yapılan geniş bir araştırma ayaktan antibiyotik kullanımındaki sorunları gösterdi.
 NEJM'de yayınlanan 2 çalışma P vivax'a karşı tek doz Tafequin'in Primakin kadar etkili olabileceğini gösterdi.
 NEJM Journal Watch 2018'in en önemli 10 infeksiyon makalesini seçti. 
 13 Eylül 2018 Perşembe günü Saat 12.15'te Prof. Dr. Necla TÜLEK ve Uzm. Vet. Hekim Selahattin ŞEN'in sunumlarıyla "ŞARBON: MERAK ETTİKLERİNİZ" Canlı Konferansı gerçekleştirilecektir.
 JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir epidemiyolojik çalışma günde 1-8 fincan veya daha fazla kahve içenlerde mortalitenin %6-16 oranında azaldığını gösterdi. Çalışma kafein metabolizmasına ilişkin polimorfizmlere ait bilgileri de değerlendirmiş. Dolayısıyla kafeinin kardiyovasküler sistem üzerine olası olumsuz etkileri de hesaba katıldığında yine de kahve tüketmenin mortaliteyi azalttığı sonucuna varılmış. 
 The New England Journal of Medicine dergisinin 31 Mayıs tarihli bugünkü sayısında Bill ve Melinda Gates Vakfi başkanı Bill Gates'in yeni pandemi tehditi ile  önleme ve mücadelede uygulanabilecek yöntemlere ilişkin bir makalesi yayınlandı. Makaleye serbest erişim mümkün.
 Buna göre belirli hastalıklar, uygun aşı ve tedaviler olmadığı ve epidemi potansiyelleri olduğu için toplumsal acil oluşturmaktalar. Olası soruna yol açacak bilinmeyen hastalığa ise Hastalık X adı verilmekte.
Bir metaanalizde ülkeler arasında H. pylori dağılımının belirgin farklar gösterdiği vurgulanmakta. Gelişmiş ülkelerde H. pylori daha sık görülmekte.
 JAMA Network'te üzerinde çok tartışılan Vitamin ve Mineral destekleri hakkında açıklayıcı bir yazı yayınlandı. 
Erkek farelerde cep telefonu radyasyonu sonucu malign schwannoma artışı bildirilmesi üzerinde uzun süreli bir fare çalışması yapıldı. Malign schwannoma artışı yapan radyofrekans dozları ile insanların karşılaşmasının mümkün olmadığı gösterildi. İnsan çalışmaları da böyle bir etkiyi desteklememekte.