• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 ASCO ve IDSA'nın ortak olarak hazırladıkları kanserle ilişkili immünsüpresyonu olan erişkin hastalarda infeksiyon profilaksisi kılavuzu Journal of Clinical Oncology'de yayınlandı.
SHEA (The Society for Healthcare Epidemiology of America)'nın yayınladığı temas önlemleri MRSA, Vancomycin-dirençli enterokok (VRE), Carbapenem-dirençli Enterobacteriaceae (CRE), ve Clostridium difficile'ye karşı. 
Diz altı implant çıkartma cerrahisi öncesi tek doz cefazolin anlamlı değil. Çalışma Hollanda'da yapıldı ve JAMA'da yayınlandı.
İtalya'da yapılan bir çalışmada çocuklara uygulanan profilaktik yaklaşımlar incelenmiş. Sonuçlar vahim..
 WHO tarafından yayınlanan kılavuza serbest erişim mümkün.
Nötropenik hastalarda granülosit transfüzyonunun yararı çok tartışmalı. Cochrane veri tabanında yayınlanan bir analiz bu soruya yanıt veriyor..
Endokardit'ten korunmada Antitrombosit ve Antitrombin ajanlar; yeni bir yaklaşım..
 Değişik tanılarda profilaksi endikasyonları ve ilaç düzeyi monitorizasyonu ile ilgili güncellemeler slaytlarda yer alıyor.
Yaşlı hastalarda lactobacilli and bifidobacteria taşıyan probiyotik kullanımı antibiyotiğe bağlı diyare ve C. difficille'yi önlemede etkisiz. Çalışma çok merkezli, plasebo kontrollu ve randomize.
Çeşitli hastalıklar nedeniyle biyolojik ajanlarla tedavi alan hastalarda TMP-SMX profilaksisinin yararlı olabileceği tartışılıyor. CID'nin 1 Haziran tarihli sayısında yayınlanan bir makale bu konuda kontrollü bir çalışma gerekliliğine işaret ediyor.