• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 WHO karbapenem dirençli enterikler, Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa için infeksiyon kontrol önlemlerini içeren yeni bir kılavuz yayınladı. Benzer şekilde ECDC de karbepenem dirençli enterikler için ayrı bir kılavuz yayınladı.
 Ondört araştırmanın dahil edildiği metaanalizde, 6 çalışmada temas izolasyonu kaldırılmış. Takiben MRSA ve VRE oranlarında azalma gözlenmiş. Ancak bu önlemler salgın sırasında devam ettirilmeli. 
Çalışma sağlık çalışanlarının intestinal floralarinda çok ilaç dirençli mikroorganizmaları araştırmakta. Sonuçlar ilginç.
Özellikle solunum yolu infeksiyonları ve S. aureus nedeni ile izole edilen hastalarda bu izolasyonun etkileri araştırılmış. İzolasyon hastanede yatış süresi ve masrafları artırmakta ama sonuçları etkilememekte.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Nisan 2017 sayısında yayınlanan bir makalede düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde çoklu dirençli Gram-negatif bakteri infeksiyonlarının kontrolüne ilişkin öneriler tartışılıyor. Makaleye derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
 Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir randomize kontrollü çalışmada, 1,5 gram sefuroksim ameliyattan kısa bir süre önce (<30 dakika) veya 30-75 dakika önce verildiğinde postoperatif 30 gün içinde gelişen infeksiyonların sıklığı karşılaştırılıyor.
Toplam 16 hastanede cerrahi profilaksi yaklaşımındaki uygunluğa bakılmış..
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Aralık 2015 sayısında yayınlanan 4 makale Avrupa'da infeksiyon kontrolü, Avrupa ülkelerinde MDR Gram-negatif infeksiyonların kontrolüne ilişkin kılavuzlar ve ilişkili sorunları ale alıyor.
Hastanede Legionella dezinfeksiyon sistemi olmasına rağmen su kaynaklı Legionella infeksiyonu gelişebiliyor.
13 EORTC merkezinde 145.030 kanser tanılı yatışta 333 fungemi var (%0.23). Hematolojik malignitelerde solid tümörlerin 3 katı. Mortalite yüksek.