• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
İş günü başında yapılan endoskop kültürlerinde dirençli bakteri rastlanmadı..
Yapılan moleküler çalışmada stetoskopların taşıdığı patojenlerin temizleme ile azaltılabildiği ancak değiştirilme ya da ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı gösterildi.
Koç Üniversitesinde yapılan çalışmada antibiyotik yönetiminin viral solunum yolu infeksiyonlarına yaklaşım üzerine etkisine bakılmış.
 Bu çalışmada hastaneye yatış öncesi, yatma ve taburculuk dönemlerinde MRSA kolonizasyonu ve bunun etkilerine bakılmış. Toplam 985626 ilk yatış incelenmiş. Sonuç önemli..  
Türkiye'de yapılan çok merkezli bir çalışmada yoğun bakımlarda sabun, kağıt havlu ve alkol bazlı el dezenfektanı yeterli mi sorusuna yanıt aranmış. Sonuçlar pek yüz güldürücü değil.
 Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM)'in dergisi olan Intensive Care Medicine'da Türkiye'den de merkezlerin katıldığı bir çalışmanı sonuçları yayınlandı.
El yıkama günü nedeni ile ortaya çıkan haritada 2015'te yapılan araştırmada Türkiye %95 oranla Bosna-Hersek'in arkasında. En kötüsü ise Hollanda.
ESCMID Kompromize hastalarda İnfeksiyonlar çalışma grubu (ESGICH) Clinical Microbiology and Infection dergisinde bir konsensüs raporu yayınladı. Yayın Türkiye katkılı. 
 WHO karbapenem dirençli enterikler, Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa için infeksiyon kontrol önlemlerini içeren yeni bir kılavuz yayınladı. Benzer şekilde ECDC de karbepenem dirençli enterikler için ayrı bir kılavuz yayınladı.
 Ondört araştırmanın dahil edildiği metaanalizde, 6 çalışmada temas izolasyonu kaldırılmış. Takiben MRSA ve VRE oranlarında azalma gözlenmiş. Ancak bu önlemler salgın sırasında devam ettirilmeli.