• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Türkiye'de yapılan çok merkezli bir çalışmada yoğun bakımlarda sabun, kağıt havlu ve alkol bazlı el dezenfektanı yeterli mi sorusuna yanıt aranmış. Sonuçlar pek yüz güldürücü değil.
 Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM)'in dergisi olan Intensive Care Medicine'da Türkiye'den de merkezlerin katıldığı bir çalışmanı sonuçları yayınlandı.
El yıkama günü nedeni ile ortaya çıkan haritada 2015'te yapılan araştırmada Türkiye %95 oranla Bosna-Hersek'in arkasında. En kötüsü ise Hollanda.
ESCMID Kompromize hastalarda İnfeksiyonlar çalışma grubu (ESGICH) Clinical Microbiology and Infection dergisinde bir konsensüs raporu yayınladı. Yayın Türkiye katkılı. 
 WHO karbapenem dirençli enterikler, Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa için infeksiyon kontrol önlemlerini içeren yeni bir kılavuz yayınladı. Benzer şekilde ECDC de karbepenem dirençli enterikler için ayrı bir kılavuz yayınladı.
 Ondört araştırmanın dahil edildiği metaanalizde, 6 çalışmada temas izolasyonu kaldırılmış. Takiben MRSA ve VRE oranlarında azalma gözlenmiş. Ancak bu önlemler salgın sırasında devam ettirilmeli. 
Çalışma sağlık çalışanlarının intestinal floralarinda çok ilaç dirençli mikroorganizmaları araştırmakta. Sonuçlar ilginç.
Özellikle solunum yolu infeksiyonları ve S. aureus nedeni ile izole edilen hastalarda bu izolasyonun etkileri araştırılmış. İzolasyon hastanede yatış süresi ve masrafları artırmakta ama sonuçları etkilememekte.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Nisan 2017 sayısında yayınlanan bir makalede düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde çoklu dirençli Gram-negatif bakteri infeksiyonlarının kontrolüne ilişkin öneriler tartışılıyor. Makaleye derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
 Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir randomize kontrollü çalışmada, 1,5 gram sefuroksim ameliyattan kısa bir süre önce (<30 dakika) veya 30-75 dakika önce verildiğinde postoperatif 30 gün içinde gelişen infeksiyonların sıklığı karşılaştırılıyor.