• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Yeni geliştirilen Lateral Flow Device ile Aspergilloz tanısı..
Serebral Aspergilloz şüphesi olan olgularda biyopsi yapmadan BOS Aspergillus PCR ile tanı konabilir mi? 
 İnfektif endokardit tanısında Antifosfolipid antikorlar..
Asimetrik dimetilarginin sepsis mortalitesinde bir gösterge. Bu çalışmada hematoloji hastalarında febril nötropenideki değeri çalışılmış.
MR ile elde edilen sonuçlar daha iyi gibi gözükmekte.
Prokalsitonin'in tanı ve tedaviyi yönlendirmedeki değeri ilgili tartışma daha uzun süreceğe benzer. Ard arda yayınlanan iki çalışmadaki çelişen sonuçlar buna işaret ediyor..
Hematoloji hastalarında İFİ tanısı için kan ve BAL'da galactomannan,1,3-β-D glucan, Aspergillus PCR, multifungal DNA-microarray, ve Aspergillus azol direnç PCR'ı kullanılmış. 
BDG cutoff'u >80 pg/m iken BDG pozitifliği %59 ancak bu pozitiflik C. parapsilosis için %41.
Ev içinde küf mantarlarına maruziyet ve doğurduğu risklerle ilgili bilgiler..
Ev içinde küf mantarlarına maruziyet ve doğurduğu risklerle ilgili bilgiler..