• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Bu çalışmada hematoloji hastalarında invazif pulmoner aspergilloz tanısında yeni bir lateral flow device kullanımı anlatılıyor. 
 İnvazif Kandida tanısında kan kültürü, biyopsi ve diğer yöntemleri kullanmadan tanı koymak için MC3 monoklonal antikor kullanan ImmunoPET/MR'ın yararlı olabileceği gösterildi. 
Türkiye katkılı bu meta analizde septik şokta kültür pozitif ya da negatif olmasının farkına bakılmış.
 Prokalsitonin ile antibiyotik yönetimi sonuçları etkiler mi?
Yeni geliştirilen Lateral Flow Device ile Aspergilloz tanısı..
Serebral Aspergilloz şüphesi olan olgularda biyopsi yapmadan BOS Aspergillus PCR ile tanı konabilir mi? 
 İnfektif endokardit tanısında Antifosfolipid antikorlar..
Asimetrik dimetilarginin sepsis mortalitesinde bir gösterge. Bu çalışmada hematoloji hastalarında febril nötropenideki değeri çalışılmış.
MR ile elde edilen sonuçlar daha iyi gibi gözükmekte.
Prokalsitonin'in tanı ve tedaviyi yönlendirmedeki değeri ilgili tartışma daha uzun süreceğe benzer. Ard arda yayınlanan iki çalışmadaki çelişen sonuçlar buna işaret ediyor..