• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
GAMES kohortundan elde edilen veriler incelenerek ayaktan tedavi ile yatırılarak tedavi karşılaştırılmış.
 Monash Üniversitesi internet üzerinden olası endokardit olgularında ekokardiyografi kullanımına ilişkin uzman görüşlerini almak için sekiz değişik olgu sunumuna dayalı bir anket yapıyor. Anket sonuçları sadece katılımcılara gönderilecek ve katılımcıların kimlikleri gizli tutulacak.
 The New England Journal of Medicine'ın bugünkü sayısında tüberküloz perikarditli bir hastanın ekokardiyografik görüntüleri, videosu ve kısa hasta bilgisi yer alıyor. Serbest erişim mümkün.
 296 hastada infektif endokardit yapan streptokok gruplarının dağılımı incelenmiş.En sık rastlananlar viridans grup streptokoklar. Operasyonla elde edilen kapak materyalinde etkeni göstermede en duyarlı yöntemin PCR olduğu belirtiliyor.
1990-2015 yılları arası Romatizmal kapak hastalığının dünyaya getirdiği yüke bakılmış.
 JAMA'nın 25 Nisan 2017 tarihli sayısında yayınlanan bir makale, 1998-2013 yılları arasında 75.829 hastada gelişmiş ilk epizod infektif endokardit olgularına ilişkin epidemiyolojik bir analiz sunuyor.
 S. aureus bakteremisinde endokardit riskini belirlemek için 2 yeni klinik skorlama sistemi.
International Collaboration on Endocarditis–Prospective Cohort Study grubu tarafından Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan makale, erken cerrahinin S. aureus'a bağlı prostetik kapak endokarditinde 1 yıllık mortalite üzerine olumlu bir etkisi olmadığına işaret ediyor.
İngiltere'de yapılan analizde 2008 NICE kılavuzlarının yayınlanmasından sonra infektif endokardit profilaksisinin azaldığı, buna paralel infektif endokarditin arttığı gösterildi. Çalışma 2004-2013 arasını kapsamakta. 
2000-2006 yılları arasında takibedilen 4974 endokarditli hasta içinde enterokokal endokardit geliştiren 500 hastaya ilişkin veriler makalenin ana konusunu oluşturuyor. Hastalar streptokokal endokarditli hastaların verileri ile karşılaştırılmış.