• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Kılavuz Birinci Avrupa Lösemide infeksiyonlar konferansından (Conference on Infections in Leukaemia: ECIL1) sonra yayınlandı. 
IDSA (Infectious Diseases Society of America) ve America Toraks Derneğinin Erişkinlerde Toplumsal Kökenli Pnömoni Tedavi Kılavuzu CID'de yayınlandı.
American Heart Association (AHA) yayınladığı kılavuzda, dişle ilgili işlemlerde infektif endokardit riskine karşı profilaksiyi yüksek riskli hastalarla sınırladı.
30 Eylül- 1 Ekim 2005 tarihleri arasında Fransa'da yapılan "1st European Conference on Infections in Leukemia" (ECIL-1)  toplantısında toplam 6 başlıkta hazırlanan Avrupa FEN kılavuzunun tüm slaylarını ekli pdf dosyasında (dosya büyüklüğü 3.5 MB) bulabilirsiniz.
CLSI kılavuzu Aeromonas, Bacillus, ve Vibrio spp, Abiotrophia ve Granulicatella; coryneform bakteri; Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, ve Kingella grup gram-negatifler; ve intrensek vancomycin-dirençli Erysipelothrix, Lactobacillus, Leuconostoc, ve Pediococcus spp'yi kapsıyor.
Lyme hastalığı, insan granülositik anaplasmosis (daha önceden insan granulositik ehrlichiosis adıyla bilinen) ve babesiosis tanı tedavisine yönelik IDSA kılavuzu yayınlandı. Kılavuzun tamamına internet üzerinden ücretsiz erişim mümkün.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy'de yayınlanan bir makalede British Society for Antimicrobial Chemotherapy'nin infektif endokarditten korunmayla ilişkili yeni önerileri açıklandı. Makaleye derginin web sitesinden ücretsiz erişmek mümkün.
EORTC lenfoma ve solid tümörlü erişkin hastalarda febril nötropeniyi önlemek için koloni stimule edici faktör kullanım rehberini yayınladı.
2000 yılında yayınlanan kılavuza 2006 yılı güncellemesi yapıldı. Genelde koloni stimüle edici faktörlerin profilaktik kullanımı yüksek riskli hastalar ve bazı özel risk gruplarında önerilmekte.
Tayvan Febril Nötropeni Kılavuzu Journal of Microbiology Immunology and Infection dergisinde yayınlandı. Tam metine ulaşabilirsiniz.