• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Yenilenmiş ECIL-3 kılavuzuna anasayfamızdan ulaşabilirsiniz..
3rd European Conference on Infections in Leukemia kılavuzunun tam metnine ulaşmak mümkün..
Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği IDSA'nın son kılavuzu Clinical Infectious Diseases dergisinde elektronik olarak yayınlandı.
Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) ve Cerrahi İnfeksiyon Derneği (SIS) tarafından hazırlanan "Çocuk ve Erişkinlerde Komplike İntraabdominal İnfeksiyonların Tanı ve Tedavisi Kılavuzu" Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Ocak 2010 sayısında yayınlandı. Kılavuza ücretsiz erişim mümkün.
Biol Blood Marrow Transplant dergisinde kök hücre nakli sonrası infeksiyonlardan korunma başlıklı bir kılavuz yayınlandı. 
IDSA tarafından  ilki 2002'de yayınlanan immünizasyon temel prensiplerine ilişkin kılavuzun yenilenmiş haline ücretsiz erişim mümkün.
Vankomisin'in terapötik kullanımında doz, serum düzey izlenmesi ve diğer konular kılavuzda ele alınmakta. Kılavuz CID'de yayınlandı.
Alman Hematoloji ve Onkoloji Derneği "Febril nötropenik hastada akciğer infiltratları tanı ve tedavi kılavuzu" yayınladı.
Lancet Infectious Disease'de European Network for Infectious Diseases (EUNID)'in yüksek patojeniteli infeksiyon hastalıklarında infeksiyon kontrolü uzlaşması yayınlandı.
"Akut bakım ünitelerinde Karbapenem dirençli ya da karbapenemaz üreten Enterobakterlerin yaptığı infeksiyonların kontrolu" başlıklı yazı MMWR'da yayınlandı.