• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
ABD'de 2009'da 16.858 yeni olgu ve 12 infant ölümü bildirilmekte.
Yapılan bir çalışma, infantların anne sütü emmelerinin onları infeksiyona karşı koruduğu gösterildi.
Kılavuz MRSA'nın erişkin ve çocukta tedavisi ile ilgili..
Cinsel Yolla Bulaşan infeksiyonlar Kılavuzu 2010 - CDC
İndüksiyon tedavisi alan AML hastaları yüksek riskli kabul edilirken, konsolidasyonun yüksek risk taşımadıgını gösteren bir çalışma..
CID'de yayınlanan bir inceleme IDSA kılavuzlarının kanıtlarını değerlendirdi..
ECIL-3'e ait yeni kılavuzlar yayınlandı:Non culture-based diagnostic procedures for Aspergillus (Nisan 2010)Non Invasive Diagnosis of Yeast Infections (Nisan 2010)1-3 Beta D glucan for the diagnosis of IFI (Nisan 2010)
IDSA ve Surgical Society of Infection Erişkin ve çocukta komplike intraabdominal infeksiyonlar tanı ve tedavi kılavuzunu yayınladı.
The European Society for Medical Oncology (ESMO) tarafından yayınlanan pek çok sayıda kılavuza tam metin ulaşmak mümkün.