• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
1998 yılında yayınlanan JFNSG kılavuzu, 2003 yılında aynı grup tarafından revize edildi ve kılavuz kararlarını valide etmek için 2 ayrı çalışma grubu kuruldu. Bu çalışma, bu gruplara ait ve cefepim monoterapisi ile cefepim + amikasin kombinasyonunu karşılaştırıyor.
Bakteriyel direnç artışına ve yeni antibiyotik gelişiminde azalmaya yol açan fazla ve yanlış antibiyotik kullanımına tepki olarak CARAT (Council for Appropriate and Rational Antibiotic Therapy) yerinde ve doğru antibiyotik seçiminde kılavuz olması için kriterler geliştirdi.
Adli süreçlerde görev alan infeksiyon hastalıkları uzmanları için IDSA tarafından hazırlanmış kılavuz.
Kılavuzun tamamına CDC web sitesinden ulaşmak mümkün
Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bakteriyel menenjit tanı ve tedavisi için IDSA önerileri
CID'de Japonya Febril Nötropeni Kılavuzu yayınlandı. Kılavuz ayrı ayrı metinlerden oluşmakta. Ekte ana yazıyı sunuyoruz. Ayrıntılar için http://www.journals.uchicago.edu/CID/journal/contents/v39nS1.html
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) influenza immünizasyonu ile ilgili yeni kılavuzunu yayınladı. Bu rapor, 2003 önerilerindeki influenza aşısı ve ilaçları ile ilgili önerileri yeniliyor. Tam metin: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr53e430a1.htm.) 2003 önerileri ile ilgili farklılıkları haberde bulabilirsiniz.
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication Updated November 2003 International Committee of Medical Journal Editors
Bu rapor CDC tarafından daha önce yayınlanan “Nosokomiyal Pnömoni Önleme Kılavuzu”nun güncellenmiş, genişletilmiş şeklidir. Yeni kılavuz sağlık bakımı yapılan tüm hastane ve merkezlerde pnömoni ve diğer ciddi akut alt solunum yolu infeksiyonlarının insidansını azaltmak için düzenlenmiştir. CDC bu defa kılavuzu yeni bir tanımlama adıyla "Health-Care-Associated" pnömoni olarak veriyor.
Çocuklarda akut otitis media doğru tanısı için kullanılan kriterler ve tedavi seçenekleri hakkında bir uzman komitenin önerileri...