• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
FUNGOLİNE (FUNGAL İNFEKSİYONLAR UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI) Pediatrik Fungal İnfeksiyonlar Kursu'nun ikinci dersi Prof. Dr. Ateş KARA'nın sunumuyla "Pediatrik Hematolojik Maligniteli Hastalarda Fungal İnfeksiyonlar" 24 Mayıs 2017'den itibaren yayında..
 Annals of Internal Medicine'da yayınlanan ve Kanada'da 8990 pratisyen hekimle yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, üst solunum yolu infeksiyonlarında uygunsuz antibiyotik reçete eden hekimler arasında, kariyerlerinin orta ve geç döneminde olup, günde 45'ten fazla sayıda hasta gören hekimler istatistik olarak anlamlı derecede daha fazla.
 Ülkemizi uygar ulusların düzeyine yükseltme ülküsünün başlangıcının yıldönümünde Ulu Önder'i özlem ve sevgiyle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun.
 The New England Journal of Medicine dergisinin son sayısında yayınlanan bir makalede Zika virus aşı geliştirme çalışmalarındaki son durum özetleniyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Journal of Hospital Medicine Dergisi'nde yayınlanan bir retrospektif çalışmada, piperasilin tazobaktam ve vankomisin kombinasyonunun, ilaçların tek tek kullanımına kıyasla en az 2.5 kat daha nefrotoksik olduğu saptanmış.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) dergisinin 11 Nisan 2017 sayısında yayınlanan bir makale, kanda antikor kaplı nanopartiküllerle M. tuberculosis için özgül peptidlerin saptanması temeline dayanan yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip yeni bir test tanımlıyor. Test hem pulmoner, hem de eksatrapulmoner tüberküloz tanısında etkin. Tedavi sonrası saptanan peptid düzeyinin belirgin düşmesi testin tedavi izleminde de kullanılabileceğine işaret ediyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, antimikrobiyal direnç teriminin çok geniş kapsamlı bir terim olduğu ve toplum  tarafından konunun algılanma eksikliğine yol açacağı kaygısıyla,  daha dar kapsamlı ve anlaşılabilir terimlerin kullanılması öneriliyor. 
 JAMA'nın yayınladığı  2 Mayıs 2017 tarihli  özel sayıda, hekim ve endüstri arasındaki çıkar ilişkisinin ayrıntılı olarak irdelendiği çok sayıda makale yer alıyor.
Mısır'da çok ilaç dirençli bir Acinetobacter baumannii infeksiyonu olan hastanın ilk defa denenen bir bakteriyofaj tedavisi ile kurtarılmasının öyküsü.. 
 Kanada'da yapılan epidemiyolojik bir çalışmada riskin 1.34 kat arttığı saptanmış.
 ESCMID ve ECDC arasındaki protokole göre 15 gözlemci 4-8 Eylül 2017 tarihleri arasında ECDC'nin Stockholm'deki merkezinde 5 günlük eğitim programına katılacaklar. Programa katılım için başvurular 30 Mayıs 2017 tarihinde sonlanacak.
 ScienceMag dergisinde yayınlanan bir makalede, ABD'de panrezistan A. baumanni sepsisi olan bir psikiyatri profesörünün bakteriyofaj tedavisi ile hayata dönüşü anlatılıyor. Bu ABD'de sepsis nedeniyle uygulanan başarılı ilk bakteriyofaj tedavisi olarak tarihe geçti.
 Orta Afrika ülkelerinden Kongo'da 22 Nisan'da başlayan Ebola salgınında şu ana kadar 20 kişi hastalığa yakalandı. Bunlardan 3'ü öldü. Ebola için koruyuculuğu kanıtlanmış bir aşı olmasına karşın şimdilik bu bölgede kullanılmadığı belirtiliyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Mayıs 2017 sayısında yayınlanan bir derlemede toplumdan kazanılmış pnömoni tedavisinde steroidlerin kullanımı, yayınlanmış 3 metaanaliz sonuçlarına göre değerlendiriliyor.
 European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases dergisinde 10 Nisan tarihinde yayınlanan bir makale 2012-2014 yılları arasında 20 ülkeden 37 merkezin verilerinin analizini içeriyor. 
"2nd International Clinical Mycology Master Class" İzmir'de 23-25 Kasım tarihlerinde ” Challenges in Diagnosis and Management of Invasive Fungal Diseases” başlığı ile yapılacak. Toplantıyı Radboud Üniversitesi ve Tıbbi Mikoloji Derneği düzenlemekte.
 Lancet dergisi 6 Mayıs 2017 tarihli sayısında Türkiye sağlık sistemine lişkin yeni bir makale yayınladı. Makaleye derginin web sayfalarından serbest erişim mümkün.
 Lancet Infectious Diseases'de yayınlanan ve Türkiye'den de iki merkezin katıldığı bir araştırmanın sonuçlarına göre karbapenemaz üreten enterik gram-negatiflerin neden olduğu bakteremilerin tedavisinde monoterapi kombinasyon tedavisi kadar etkin. Ancak, yüksek mortalite riski olan hastalarda hala kombinasyon tedavisi gerekli.
Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi ve Basel Üniversitesinde geliştirilen Epidemi İzleme açık programı NIH, UK Wellcome Trust, ve Howard Hughes Sağlık Enstitüsünden Institute $230 000 Açık Bilim Ödülü aldı. Program nextstrain.org adresinde yer almakta..
 Viyana'da devam eden 27. ECCMID'de dün yapılan oturumlardan birisinde antibiyotik direncini etkileyen çeşitli faktörler tartışıldı. Tartışılan 4 ana başlık: çevre ve iklim, ekonomik faktörler, hasta ile ilişkili faktörler ve yolsuzluk ve kötü yönetim. Oturumda yapılan konuşmaların slaytlarına ve konuşmanın odyo kaydına (webcast) serbest erişim mümkün.