• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
JAMA Internal Medicine'de yayınlanan metaanalize göre sepsiste kortikosteroid kullanımı plasebo ve destek tedavisine göre 28 günlük mortaliteyi azaltmakta daha etkili.  
FDA'nın onayladığı heksavalan aşı difteri, tetanoz, boğmaca, polio, hepatit B, ve Haemophilus influenzae tip b'ye yönelik..  
Giderek sayısı artan uzaktan eğitim kurslarından sizler için seçtik. Bu kurslar ücretsiz olup, eğer sertifika isterseniz ödeme yapmanız gerekiyor. 
ABD'de 2.566.689 sepsis olgusu incelenmiş. Genel mortalite %12.5. Maliyetler sepsis ciddiyeti ile artıyor. En düşük maliyet 16.324 dolar.
Febril nötropenik hastada ECIL kılavuzuna göre uygulanan deeskalasyon ve ilacı kesme stratejilerinin etkisine bakılmış.
JAMA'da yayınlanan çalışmada ventile hastalarda chlorhexidine (CHX), selektif orofaringeal dekontaminasyon, ve selektif GI dekontaminasyonunun antibiyotik direnci üzerine etkisine bakılmış.
 NEJM Journal Watch 2018'in en önemli 10 infeksiyon makalesini seçti. 
 Medscape'de video ve metin halinde sunulan bir olgu tartışması 54 yaşında, diabet ve KOAH'ı olan bir hastanın değerlendirilmesini içeriyor.
 Open Forum Infectious Diseases'de yayınlanan bir araştırma, tüberküloz tedavisine erken yanıtı belirlemede ardarda serum CRP düzeylerinin tayinin yararlı olabileceğine işaret ediyor. Tedavinin 2. haftasında başlangıca göre %55'ten fazla CRP düşüşü görülmemesi hastaneye yatış ve mortalite ile uyumlu bulunmuş. Makalenin tümüne derginin web sayfalarından serbest erişim mümkün.
 Monash Üniversitesi internet üzerinden olası endokardit olgularında ekokardiyografi kullanımına ilişkin uzman görüşlerini almak için sekiz değişik olgu sunumuna dayalı bir anket yapıyor. Anket sonuçları sadece katılımcılara gönderilecek ve katılımcıların kimlikleri gizli tutulacak.
 FDA tarafından yapılan bir araştırmada florokinlerin nadir de olsa aort disseksiyonuna yol açtığını gösterdi. Son duyuru 10 Mayıs 2017'de yapılan duyurunun güncellenmesi. 
Lancet ID'de yayınlanan klinik çalışmada  Gram negatiflere bağlı komplike idrar yolu infeksiyonlarının tedavisinde cefiderocol, imipenem benzer etkide bulundu.
 Japonya'dan yapılan çalışmada D-indeksin rolü araştırılmakta.
Bir infeksiyon modelinde fosfomisin+Meropenem pseudomonas'a karşı monoterapiden daha iyi.
 İdrar yolu infeksiyonlarında ESBL üreten E. coli and K. pneumoniae'ya karşı oral Ceftibuten + amoksisillin-klavulanik asit retrospektif çalışmada değerlendirilmiş.
NIH klinik araştırma hastanesinde 442 immunkompromize hastanın fekal örneklerinde astrovirus, sapovirus, ve norovirus bakılmış. 
Mutlu Yıllar 31/12/2018
 Yeni Yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileklerimizle...
Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda açılan bir adet öğretim görevlisi kadrosuna uzman hekim aranıyor. Başvurular 27 Aralık 2018 ile 10 Ocak 2019 tarihleri arasında kabul edilecek. Bu kadroya başvurmayı düşünenlerin başvuru öncesi veya sonrası Anabilim Dalı ile temasa geçerek ön görüşme talebinde bulunmaları öneriliyor. Başvuru koşullarını haberin ayrıntısında bulabilirsiniz.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde yayınlanan bir derleme A. fumigatus'taki azol direncinin mekanizması ve epidemiyolojisi hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.
 Clinical Infectious Diseases'de erken çevrimiçi yayınlanan kılavuz, influenza infeksiyonunun tanı, profilaksi ve tedavisi ile sağlık kurluşlarında ortaya çıkan influenza salgınının yönetimi konusunda ayrıntılı bilgiler veriyor. Kılavuzun tam metnine serbest erişim mümkün.