• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Yönetmeliğe göre Jüri üyeleri ve adaylar hiç bir aşamada karşı karşıya gelmeyecekler. Doçentlik için bilimsel üretime katkıya bakılacak. Lisan eşiği 55’e düşürüldü. Yayın ön plana geçtiği için yönetmelikte bilimsel aldatmaca ile ilgili hükümler var.
YÖK'ten duyuru: Doktora yapan Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YÖK-YUDAB)
 WHO yeni bir tifo aşısını onayladı.
Erişkin kök hücre nakli birimlerinde karbapenem dirençli Gram negatif bakteri kolonizasyonu surveyansı önemli mi. Türkiye'de yapılan çalışma American Journal of Infection Control'da yayınlandı. 
Aspergillus terreus'da azol direnci sorunun yaygınlığı çeşitli ülkelerden gelen 498 örnekte bakılmış. Yazı Türkiye katkılı. 
NEJM'de yayınlanan 2 çalışma septik şokta kortikosteroid kullanımını incelemekte. Bir çalışmada mekanik ventilasyonda olan septik şoklu hastalara hidrokortison vermenin yararı incelenirken, diğer çalışma septik şokta hidrokortizon + fludrokortizon kombinasyonunu incelemekte. Sonuçlar farklı..  
Türkiye katkılı bu meta analizde septik şokta kültür pozitif ya da negatif olmasının farkına bakılmış.
 British Society for Antimicrobial Chemotherapy tarafından yayınlanan Antimicrobial Stewardship isimli e-kitabın tam metnine ücretsiz erişim mümkün.
IDSA ve ASCO ayaktan hastada FEN tedavi kılavuzunu güncelledi. Bu kılavuz profilaksiyi kapsamamakta. Kılavuz JCO'da yayınlandı. 
 ESCMID çalışma grubu ESGICH (Study Group for Infections in Compromised Hosts) tarafından hazırlanan ve ağırlıklı olarak hematoloji ve onkolojide kullanılan yeni ilaçların infeksiyon yan etkilerinin inceleyen uzlaşı dokümanının tamamı CMI'de yayınlandı. Yazılar Türkiye katkılı.
EASL (European Association for the Study of the Liver) Hepatit C tedavi kılavuzunu yayınladı. Geçen yıl American Association for the Study of Liver Diseases ve Infectious Disease Society of America (IDSA) kendi HCV tedavi kılavuzunu güncellemişti.
 Erken evre mide kanseri gelişenlerde, daha sonra yeni kanser gelişmesini Helikobakter tedavisi önlüyor..
Komplike idrar yolu infeksiyonlarında Meropenem-Vaborbactam'a karşı Piperacillin-Tazobactam'ı randomize karşılaştıran TANGO çalışması JAMA'da yayınlandı..
 Buna göre belirli hastalıklar, uygun aşı ve tedaviler olmadığı ve epidemi potansiyelleri olduğu için toplumsal acil oluşturmaktalar. Olası soruna yol açacak bilinmeyen hastalığa ise Hastalık X adı verilmekte.
Nature'da yayınlanan çalışma diyette bulunan ve mısır nişastasından üretilen Trehaloz'un son salgına yol açtığını söylemekte. Bu şeker iki epidemik ribotip (RT027 ve RT078) tarafından kullanılabilmekte.
Medscape'den bir eğitim "Advancing Care in Sepsis: Focus on Timely Diagnosis. Charles B. Cairns, Frederick S. Nolte, Christopher W. Woods"  
65 yaş üstü hastalarda 422 514 üriner sistem infeksiyon atağı incelenmiş. BMJ'de yayınlanan çalışmaya göre Trimetoprim kullananlarda yan etki artıyor ama mortalite aynı. 
Yeni yayınlanan SUT'ta en önemli değişiklik konvansiyonel amfoterisin ve flukonazol kullanım zorunluluğunun kalkmış olması oldu. Ayrıca posakonazol IV kullanımı, ALL profilaksisinde mikafungin ve Vorikonazol tablet kullanımı ile ilgili maddeler eklendi.
 Kısa süreli Caspofungin kullanımı sonucu C. tropicalis'te direnç gelişimi gösterildi.
 Prokalsitonin ile antibiyotik yönetimi sonuçları etkiler mi?