• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
International Osteoarticular Mycoses Consortium tarafında yapılan çalışmada Mukormikoza bağlı kemik ve eklem infeksiyonları incelenmiş.
CDC'de yayınlanan araştırmaya göre bu sezon grip aşısı %50 etkili oldu.
Yapılan çalışmada hastalar 3 kohortta incelenmiş: İtra profilaksisi alanlar, hiç profilaksi almayanlar ve Posa profilaksisi alanlar. Hasta sayısı bazı kohortlarda az olsa da, sonuçlar anlamlı.
MR ile elde edilen sonuçlar daha iyi gibi gözükmekte.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Febril Nötropenik hastalarda Mannose-Binding Lectin, H-Ficolin ve Prokalsitonin çalışması.
Prokalsitonin'in tanı ve tedaviyi yönlendirmedeki değeri ilgili tartışma daha uzun süreceğe benzer. Ard arda yayınlanan iki çalışmadaki çelişen sonuçlar buna işaret ediyor..
Klorheksidinli antiseptiklerle ilgili ciddi allerjik reaksiyonların bildiriminde artış nedeni ile FDA, bu ürünlere uyarı konulmasını istedi. 
FDA verilerinde yapılan incelemede doğrudan etkili Hepatit C ilaçlarına bağlı 524 olgu saptanmış ve bunları üçte biri ölmüş. 
Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016 kılavuzu yayınlandı. Kılavuz, 2012 kılavuzunun güncellenmesi.
Bu meta-analize göre hematolojik, baş-boyun ve akciğer kanseri olanlarda aktif TB riski 9 kat artıyor.
 Febril nötropenik çocukalrda bakteremiyi saptamakta Il-6, IL-8 ve IL-10. Ege Üniversiteden yapılan bir çalışma.
 Nekrotizan fasiitte tedaviye Klindamisin eklenmesi ile ilgili önemli bir veri Journal of Infectious Disease'de yayınlandı. 
CID'de bir sistematik derleme ve Meta-analiz: Vankomisin tedavisine Pip/Tazo eklemek akut renal hasarı artırıyor mu?
 Mekanik ventilasyon yapılan yoğun bakım hastalarında invaziv fungal trakeobronşit mortalitesi yüksek.
Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu'nun üçüncü dersi Prof. Dr. Esin ŞENOL'un sunumuyla "Hematolojik Maligniteli Hastalarda Antifungal Profilaksiye Güncel Bakış ve Değişimler" başladı. Ders İnteraktif Sanal Keypadli sunum formatı ile karşınızda olacak.
Çeşitli durumlarda önerilen probiyotikler kritik hastalarda sorun yaratabiliyor. Bu yayında yedi Saccharomyces cerevisiae fungemisi bildirilmekte.
10 yıllık bir dönemde endoskopik sinüs cerrahisi yapılan immunsuprese çocuklar değerlendirilmekte.
Çin'de yapılan çalışmada tedavi amacı ile kullanılan bitkisel ürünlerde mantar olup olmadığına bakılmış. Dikkatli olmak gerekli.
Science'da yayınlanan çalışmaya göre primatlarda tek doz Zika aşısı başarılı bulundu.
Son yıllarda üzerinde çok şey konuşulan ama az şey bilinen "Biyolojik ajanlar ve Biyobenzerler" konusunda Klinik Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kursu KADUZEM üzerinde başlıyor..