• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir tüberküloz aşısına ilişkin Faz 2b çalışmanın özetlendiği bir animasyon video derginin web sitesinde yayınlandı.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayına kabul edilen bir konsensus bildirisinde, hastanelerde geliştirilecek antimikrobiyal stewardship programı için standart bir 'checklist' uygulaması sunuluyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde çevrimiçi yayınlanan bir derleme viral infeksiyonların yenşi gelişen teknolojiler ışığında moleküler tanısını ve bu yöntemlerin hasta tedavisindeki rolünü irdeliyor.
 9-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu-2018 slaytlarını ekli pdf dosyasında bulabilirsiniz.
 ASCO ve IDSA'nın ortak olarak hazırladıkları kanserle ilişkili immünsüpresyonu olan erişkin hastalarda infeksiyon profilaksisi kılavuzu Journal of Clinical Oncology'de yayınlandı.
 European Medicines Agency (EMA) tarafından 21 ay süren bir değerlendirme sonrası bazı eski kinolon türevlerinin kullanımı yasaklanırken, diğer kinolonların da kullanım indikasyonları ciddi biçimde kısıtlandı.
British Society for Antimicrobial Chemotherapy tarafından hazırlanan online Ayaktan parenteral antimikrobiyal tedavi (OPAT) kursu "FutureLearn” üzerinde. Kursa katılım ücretsiz.
 Bu yıl içinde Lancet Infectious Diseases'de yayınlanan karbapenem dirençli Gram-negatif bakteri infeksiyonlarının tedavisinde kolistin monoterapisi ile kolistin-meropenem kombinasyonunu kıyaslayan çalışmada iki grup arasında farklılık tespit edilememişti (AIDA çalışması). Bu çalışmanın sekonder analizinde kolistin  dirençli A. baumannii infeksiyonlarının, duyarlı suşların neden olduğu infeksiyonlara kıyasla daha düşük mortaliteye yol açtığı, dahası kolistin dirençli suşlarda kolistin monoterapisinin kolistin-meropenem kombinasyonuna kıyasla daha başarılı olduğu gösterildi.
13-16 Nisan 2018 tarihleri arasında Amsterdam'da yapılacak 29. ECCMID Kongresi için son bildiri gönderme tarihi 28 Kasım. Son yıllarda Türkiye'den gönderilen abstarktların sayısı ülkemizin en çok serbest bildiri gönderen ilk 10 ülke arasında yer almasını sağladı. Bildiri gönderme kurallarını haberimizde bulabilirsiniz. 
 Periprostetik eklem infeksiyonlarınad hangisi kötü: metisilin direncine karşı metisilin duyarlılığı..
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlanan bir derleme karbapenem dirençli enterik gram-negatiflere etkili yeni bir aminoglikozid antibiyotik olan plazomisin'i konu alıyor.
 9-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim kursuna ilişkin konuşma videoları yayınlandı.
 Infection dergisinde çevrimiçi yayınlanan çok merkezli retrospektif bir çalışmada pnömoni dışında herhangi bir nedenle daptomisin veya glikopeptid tedavisi alan febril nötropenik hastalar kıyaslanmış. Sonuçta iki araştırma kolu arasında anlamlı fark saptanmamış. 
Çoğunluğunu A. baumannii infeksiyonlarının oluşturduğu karbepenem dirençli Gram-negatif bakteri infeksiyonlarının değerlendirildiği bir çalışmanın sekonder analizinde empirik kolistin tedavisinin hedeflenmiş tedaviye kıyasla hastalarda sağkalımı etkilemediği gösterildi. 
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Aralık 2018 sayısında yayınlanan bir derleme solid organ nakil alıcılarında gelişen ciddi infeksiyonların tanı ve tedavisine ilişkin ayrıntılı bilgiler veriyor.
 Bir antiepileptik ilaç olan karbamazepin'in, plazmid aracılığıyla geçen çoklu antibiyotik direncini farklı bakteri türleri arasında artırdığı saptandı. 
 Türkiye'de enterik bakterilerde karbapenem direncinin en önemli nedeni olan OXA-48 enzimini salgılayan bakteri infeksiyonlarının tedavisi hakkında Antimicrobial Agents and Chemotherapy'de bir derleme yayınlandı. 
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 1 Aralık 2018 tarihli sayısında yayınlanan bir makale BioFire FilmArray Gastrointestinal PCR paneli ile incelenen ishal örneklerinde kültüre kıyasla daha kısa sürede daha başarılı sonuçlar alındığını rapor ediyor.
 Brezilyalı infeksiyon hastalıkları ve klinik mikoloji uzmanı Prof. Marcio Nucci kendi bestelediği ilk single albümünü yayınladı.
Vorikonazol direnci ve tedaviye geç başlama mortaliteyi artırıyor.