• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
New York'ta TB olan hastaların izlenmesi sonucu Rifampin ve INH direncinin erken saptanmasının mortaliteye doğrudan etkisi olduğu gösterildi.
Kum havuzları fungal içerik açısından incelenmiş. Çocuklarda allerji açısından sonuçlar önemli. 
 CID'de azol dirençli Aspergillus infeksiyon nedeni ile ölen bir hastanın evinden etkenin izole edildiği bildirilmekte.
Toplumsal kökenli solunum yolu infeksiyonlarında 2002-2009 arası Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae direncinde değişim araştırılmış.
FUNGOLINEHematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu'nun ikinci dersi Prof. Dr. Alpay AZAP'ın sunumuyla "Hematolojik Maligniteler".
Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu'nun ilk dersi Prof. Dr. Hamdi AKAN'ın sunumuyla "Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Neler Değişebilir?".
 FDA, 2005-2015 arası keratit ya da ülser olarak bildirilen olayları incelemiş. 
FUNGOLİNE (Fungal İnfeksiyonlar Uzaktan Eğitim Programı 2. Eğitim Modülü: Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu başlıyor.
 598 Candida spp.   in vitro L-amfoterisin duyarlılığı  CLSI broth mikrodilüsyon testi ile, deaksikolat amfoterisin B duyarlılığı ise  E-test ile araştırılmış.  Karşılaştırmasının sonuçları E-testin L-Amfoterisin B için kullanılabiir bir test olduğuna işaret ediyor. 
2011-2013 yılları arasında solunum yol infeksiyonlarında  Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes ve Moraxella catarrhalis dirençlerine bakılmış.
Prof Dr Halil Kurt ve Prof. Dr. İlyas Dökmetaş hocalarımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kardeşlerinin mekanı cennet olsun.
Vankomisin toleransı olan ve olmayan hastalarda klinik başarıda fark olup olmadığı incelenmekte.
Yapılan çalışmaya göre aynı zamanda başlayan artış farklı klonlara bağlı..
Hematoloji hastalarında İFİ tanısı için kan ve BAL'da galactomannan,1,3-β-D glucan, Aspergillus PCR, multifungal DNA-microarray, ve Aspergillus azol direnç PCR'ı kullanılmış. 
Gümüş kaplı titanium-aluminum-niobium (TiAlNb) kateterin Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus aureus'a etkisine bakılmış. 
ECIL-6; lösemi ve kök hücre naklinde invaziv Candidiyazis, aspergilloz ve mukormikoz tedavi kılavuzu yayınlandı.
BDG cutoff'u >80 pg/m iken BDG pozitifliği %59 ancak bu pozitiflik C. parapsilosis için %41.
Mutlu Yıllar... 30/12/2016
 2017 Yılının tüm üyelerimize ve ulusumuza sağlık, mutluluk ve barış dolu günler getirmesini diliyoruz.
NEJM'de yayınlanan çalışma çocuklarda akut otitis media tedavisinde 5 ile 10 gün antibiyotik kullanımını karşılaştırıyor. Sonuçlar ilginç.
Ev içinde küf mantarlarına maruziyet ve doğurduğu risklerle ilgili bilgiler..