• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 Avrupa'dan sonra ABD'de çevresel fungisid kullanımına bağlı aspergillus direnci bildirildi..
 Kritik hastalarda uygulanan beta laktam antibiyotiklerin dozu az geliyor. Verilen ilaçların dozu tanımlanan PK/PD hedeflerine uymuyor.
FDA özel ve toplumsal sektörlerden, hükümet laboratuvarlarından, dernek ve birliklerden, hasta odaklı kuruluşlardan yeni antibiyotik geliştirilmesi ile ilgili bilgi toplamaya karar verdi. Ayrıntılar haberde.
ASPREE randomize çalışması Aspirin kullanan sağlıklı yaşlılarda sağkalım ve kardivasküler açısından yarar olmadığı hatta genel mortaliteyi ve kanserlerden ölümü artırdığını gösterdi. Çalışma NEJM'de yayınlandı.
Koç Üniversitesinde yapılan çalışmada antibiyotik yönetiminin viral solunum yolu infeksiyonlarına yaklaşım üzerine etkisine bakılmış.
Bu çalışmada ECIL kılavuzlarına göre idare edilen febril nötropeni yönetiminin karbapenem kullanımını azalttığı gösterilmekte.
Her beş erkekten ve 6 kadından biri yaşamları boyunca kanser geliştirme riskini taşıyorlar. 2018'te dünyada 18.1 milyon yeni kanser tanısı konacak ve 9.6 milyon kişi ölecek. Ayrıntılar raporda.
Finlandiya'de yapılan ve JAMA'da yayınlanan çalışmada komplike olmamış apandisit olgularında cerrahi yapmadan antibiyotik kullanmanın iyi bir alternatif olduğu gösterildi. 
JAMA'da yayınlanan çalışmada akut lösemi ile tedavi edilen çocuklarla kök hücre nakli yapılan çocuklar karşılaştırılmış. Her iki endikasyonda da bir grup levofloksasin profillaksisi alırken, karşılaştırma grubuna levofloksasin verilmemiş. Sonuçlar önemli..
Türkiye'de yapılan çok merkezli bir çalışmada yoğun bakımlarda sabun, kağıt havlu ve alkol bazlı el dezenfektanı yeterli mi sorusuna yanıt aranmış. Sonuçlar pek yüz güldürücü değil.
 Akut lösemi nedeni ile tedavi edilen ya da allogeneik kök hücre yapılan çocuklarda levofloksasin profilaksisi ile profilaksi yapmamak karşılaştırılmış. İki grubun sonuçları farklı.
CDC'ye göre sağlık çalışanlarının sadece %78'i aşılanmış, ve 2017-2018 influenza döneminde aşı olma oranı yöneticiler tarafından aşı olma zorunlu tutulan yerlerde %95 iken olmayan yerlerde %40.
Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenen  FEN Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 9-11 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara Swiss Otel'de yapılacak. Kongre için katılım bursu sağlanacak.
MMRW'de yayınlanan makalede ABD'de bir pet dükkanı zincirinden alınan ev köpeği kaynaklı çok ilaç dirençli Campylobacter jejuni salgını tanımlanıyor.
 Bu çalışmada hastaneye yatış öncesi, yatma ve taburculuk dönemlerinde MRSA kolonizasyonu ve bunun etkilerine bakılmış. Toplam 985626 ilk yatış incelenmiş. Sonuç önemli..  
23 yıldır yayınlanan FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi EMBASE (ELSEVIER) tarafından indekslenmeye başladı. Dergi ayrıca Türk Tıp Dizini, ve DOAJ'da indeksleniyor.
 2018 Nobel Tıp ve biyoloji ödülünü kanser tedavisinde Check-point inhibitörleri çalışmaları ile James P. Allison ve Tasuku Honjo aldı.
 İnvazif Kandida tanısında kan kültürü, biyopsi ve diğer yöntemleri kullanmadan tanı koymak için MC3 monoklonal antikor kullanan ImmunoPET/MR'ın yararlı olabileceği gösterildi. 
AAP (American Academy of Pediatrics) mümkün olduğu kadar uzun süre ile çocukların arkaya bakan çocuk koltuklarına oturmalarını önermekte. Eğer çocuk 2 yaş altında ise ancak kilo ve boyu bu koltuklara uygun değilse öne bakan çocuk koltuklarında oturabilir.  
Rifampisine de dirençli üç-çok ilaçlı dirençli S. epidermidis yayılıyor.