• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde yeni başlatılan 'Debate' (Tartışma) başlıklı bir dizinin ilk bölümü invaziv aspergilloz ve azol direnci konusunu işliyor. Serbest erişimli iki makale epidemiyoloji ve tedavi alternatiflerine ilişkin önerileri ayrıntılarıyla tartışıyor. 
 JAMA Internal Medicine dergisinde erken online makale olarak yayınlanan bir randomize çalışmanın sonuçları, 48 saattir ateşi olmayan ve toplumdan kazanılmış pnömoniye ilişkin 1'den fazla klinik instabilite bulgusu olmayan hastalarda tedavinin 5. günde güvenle kesilebileceğine işaret ediyor.
 Science dergisinde yayınlanan bir makale antimikrobiyal direnç gelişminin önlenmesi açısından Birleşmiş Millletler'in dünya çapında alması gereken önlemleri tartışıyor. Makaleyi ekteki pdf formunda okuyabilirsiniz.
 Virulence dergisinin web sayfasında online yayınlanan makalede karbapenemaz üreten bakterilerin dünyadaki dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor. Ülkemizdeki OXA-48 yaygınlığına da dikkat çeken makale, güncel karbapenemaz üreten bakteri dağılımı hakkında önemli bir bilgi kaynağı...
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy (JAC) dergisinde yayınlanan bir makale çoklu dirençli bakteri infeksiyonlarının tedavisinde bakteriyofaj kullanılıp kullanılamayacağına dair European Medicines Agency (EMA)'da yapılan bir toplantının sonuçlarını özetliyor. Makalenin tam metnine ücretsiz erişim mümkün...
 Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Toracic Society (ATS) ve Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tarafından hazırlanan İlaca Duyarlı Tüberküloz Tedavi Kılavuzu Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlandı.  Kılavuza serbest erişim mümkün...
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Ağustos sayısında yayınlanan bir derleme plazmid aracılığı ile geçen kolistin direncine ilişkin ayrıntıları derliyor. Derlemeye derginin web sitesinden serbest erişim mümkün...
 The Lancet Infectious Diseases'in Haziran 2016 sayısında yayınlanan bir olgu sunumu atipik bir tetanus hastasının özelliklerini ve tetanus tanı ve tedavisi ile ilgili genel bilgileri derliyor.
 Hidradenitis suppurativa tedavisi için 40 mg, haftalık enjeksiyonlar halinde verilen adalimubab, iki randomize kontrollü çalışmada placeboya kıyasla belirgin olarak etkili bulundu. 
 Minnesota Üniversitesi içersinde oluşturulan Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) isimli portal, infeksiyon hastalıkları ve antibiyotik kullanımı konusunda güncel bilgiler sunuyor. Erişim ücretsiz...
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Eylül sayısında yayınlanan bir makalede komplike üriner infeksiyonların tedavisinde yeni bir non-beta-laktam, beta-laktamaz inhibitörü olan avibaktam'ın sefatzidimle kombinasyonunun doripenemle kıyaslandığı RECAPTURE, Faz III çalışmasının sonuçları açıklanıyor. Çalışmanın tam metnine derginin web sayfalarından erişim mümkün.
 European Conference on Infections in Leukemia (ECIL) Grubu 5. toplantısında hazırladığı hematolojik kanserli veya kök hücre nakli yapılmış hastalarda Pneumocystis jirovecii pnömonisi (PCP) tanı ve tedavisi hakkındaki kılavuzu toplam 4 makale halinde Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Eylül sayısında yayınladı.
 Editörlüğünü Georg Maschmeyer ve Kenneth Rolston'un yaptığı hematolojik hastalardaki infeksiyonları ayrıntılarıyla derleyen yeni bir Febril Nötropeni kitabı yayınlandı. Türkiye'den bir yazarın da bir bölüm yazdığı kitabın ayrıntılarına internetten erişim mümkün. 
 Critical Care dergisinde yayınlanan bir makale çoklu dirençli bakteriyel infeksiyonlarda uygulanacak antibiyotik kullanımına ilişkin pratik bilgileri derliyor. Makalenin tamamına derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
 IDSA'nın serbest erişimli degisi Open Infectious Diseases Forum'da yayınlanan bir metaanaliz metronidazol kombinasyonlarının intraabdominal infeksiyonlardaki rolünü irdeliyor. Makaleye tam metin olarak derginin web sitesinden erişim mümkün. 
 Şikago'da Hektoen Institute of Medicine tarafından yayınlanan Hektoen International: A Journal of Medical Humanities isimli dergi yılda 4 kez yayınlanıyor. İçinde tıp tarihi, etik, sanat, tıpta insan bilimleri başta olmak üzere pek çok konuda ayrıntılı makaleler barındıran dergiye ücretsiz abonelik ve erişim mümkün. 2016 yaz özel sayısı tıp öğrencilerinin dergiye katkılarından oluşturulmuş. 
 Lancet dergisinin web sitesinde online yayınlanan bir çalışma 1990 ve 2013 yılları arasında tüm dünyada viral hepatitlere bağlı morbidite ve mortalite rakamlarını kıyaslıyor. Buna göre 1990 yılında viral hepatitlere bağlı ölümler tüm hastalıklar içinde 10. sırada yer alırken, 2013 yılında 7. sıraya yükselmiş. Makalenin tamamına Lancet web sitesinden serbest erişim mümkün. 
 Nature Medicine'da 22 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan bir makale intraserebral injekte edilen tek doz fibroblast growth factor-1 (FGF1)'in diabetik farelerde  kan glukoz düzeyini 17 haftalık çalışmanın sonuna kadar normale döndürdüğü saptandı. FGF1 hipotalamik nöronları etkileyerek metabolik hızı ve iştahı ayarlıyor.
 IDSA koksidiomikozis tedavi kılavuzunu yayınladı. Kılavuza Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Ağustos tarihli sayısında serbest erişim mümkün.
 ECDC tarafından hazırlanan 'İnsanlarda Uygun Antibiyotik Kullanım Kılavuzu', kuruluşun web sitesinden görüş ve eleştirilere açıldı. Kılavuz hakkında görüş bildirmek isteyen kişilerin haberimiz ekindeki web sitesinden erişebilecekleri bilgilerl kullanarak görüşlerini 5 Eylül 2016 tarihine kadar ECDC'ye iletmeleri gerekiyor.