Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 JAMA Pediatrics'te yayınlanan analizde SARS-CoV-2 viral RNA 5 yaşından ufak çocuklarda yüksek miktarda bulundu.
 Tüm üyelerimizin Bayramını kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz...
 European Confederation of Medical Mycology (ECMM) tarafından organize edilen webinar 30 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 19:00-20:30 saatleri arasında yapılacak. Katılım ücretsiz. Ancak önceden kayıt gerekiyor.
 Amedeo web sitesi tarafından hazırlanan ve 362 sayfalık bir texbook'u içeren COVID-Reference'ın Türkçe versiyonu yayınlandı. Kitaba online serbest erişim mümkün.
 Boston-ABD'de 12 hastanede yapılarak yayınlanan bir çalışma hastane içinde universal maske kullanımının sağlık personelinin infekte olma sıklığını belirgin azalttığına işaret ediyor.
 Lancet'te yayınlanan iki ayrı çalışmada, SARS-CoV-2'ye karşı geliştirilen iki farklı aşının Faz II  sonuçları aşıların her ikisin de immunojenik olduğu ve yan etki profillerinin güvenilirliğine işaret ediyor.
 Klinik olarak iyileştikten ve 24 saat arayla alınan 2 PCR testinin negatif bulunması sonucu hastaneden taburcu edilen 651 hastanın 23 tanesi (%3) 48 günlük takip süresince yeniden PCR (+) bulunmuş. Yeniden PCR (+) olmak için geçen süre median 14 gün olarak saptanmış. Konuyla ilgili makale Lancet Infectious Diseases derigisinde 6 Temmuz 2020 tarihinde online yayınlandı.
 13 Temmuz 2020 tarihinde Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından hazırlanan Türk Toraks Derneği’nin de destek verdiği, normalleşme sürecine dair uyarılarının yer aldığı “Normalleşme Yolunda Daha Çok Veri, Daha Çok Kanıt, Daha Çok Bilgi Gerekiyor” isimli bir bildiri yayınlandı.
 İngiltere'de sürmekte olan RECOVERY çalışmasının ön sonuçları hastaneye yatan COVID-19'lu hastalara uygulanan lopinavir/ritonavir kombinasyonun standart tedaviye kıyasla 28 günlük mortaliteyi etkilemediğini gösterdi. İlacın ayrıca hastanede yatış süresi ve mekanik ventilasyona gidiş oranı üzerine de etkisi saptanmadı.
 Open Forum Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir sistematik derleme COVID-19'lu hastalarda olfaktor bozuklukların sık rastlandığına ve belirtilerin uzun süre devam edebileceğine işaret ediyor. 
 American College of Physicians (Amerikan İç Hastalıkları Derneği) tarafından 30 Temmuz tarihinde Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan bir duyuruda şimdiye dek elde edilen kanıtların ışığında COVID-19 profilaksisi veya tedavisinde klorokin veya hidroksiklorokinin tek başına veya azitromisin le birlikte kullanılmaması gerektiği belirtiliyor.
 Daha önceden influenza aşısı olanlarda COVID-19 mortalitesinin azaldığına dair Brezilya, ABD ve İtalya'da yapılan üç çalışmaya ilişkin sonuçlar yayınlandı. Her üç çalışma da influenza aşısı olanlarda COVID-19 ciddiyetinin ve mortalitesinin daha az olduğuna işaret ediyor.
 Journal of General Internal Medicine'da Ağustos 2020 için yayına kabul edilen bir makale, şimdiye dek çok tartışılan ve maske kullanımının sadece hasta olan kişilerden diğerlerine bulaşı engellediğini öne süren görüşe ek olarak maske takanın da bulaştan korunduğuna dair bilimsel kanıtları veriyor.
 Hindistan'da favipiravir üreten Glenmark firması tarafından duyurulan ancak henüz bilimsel bir makale haline dönüşmemiş bilgilere göre favipiravir COVID-19'lu ve hafif-orta şiddette pnömonili hastalarda %40 daha hızlı klinik kür sağlarken, yaklaşık %29 daha hızlı PCR negatifliğine de yol açıyor. Çalışma açık, kontrollü olarak 150 hastada yapılmış.
 Amedeo web sitesinde serbest erşimli olarak yayınlanan 390 sayfalık bir döküman COVID-19 salgının başlangıcından bu yana yayınlanan bilimsel araştırmalar arasından seçilmiş yaklaşık 1000 makalenin tam metnini sunuyor. Kitap COVID-19 hakkında  yayınlanmış makalelerden önemli bir seçki niteliğinde.
 American Journal of Roentgenology'de yayınlanan bir makele influenza ve COVID-19 pnömonilerinin CT bulgularının birbirine benzer olduğuna işaret ediyor. Sonbaharda influenza sezonu başladığında bu durum klinik tanı açısından sorun yaratabilir.
 Halen geliştirilmekte olan 155'ten fazla aşının 23 tanesi insan çalışmalarında kullanılıyor. Çin'de bir aşı kısıtlı uygulama ile kullanıma sunuldu. Türkiye'de de yakın zamanda bir Faz III aşı çalışmasına başlamak  için hazırlıklar sürüyor.
 JAMA'da 9 Temmuz 2020 tarihinde online yayınlanan bir makale, İtalya'da tek merkezde COVID-19'lu 179 hastanın iki ay süreli takibinde saptanan bulguları rapor ediyor. Hastaların %87'4'ünde devam eden en az bir bulgu varlığı saptanmış.
 Dünya Sağlık Örgütü'nün aksi yönde ısrarlı yaklaşımına rağmen bilim insanları SARS-CoV-2'nin hava yoluyla bulaştığı ve konuşma vb faaliyetler sırasında oluşan solunum partiküllerinin yanısıra serbest virionların da hava yoluyla sosyal mesafe olarak tanımlanan 1,5-2 metrelik mesafe dışına da yayılabildiği konusunda ısrarlı yaklaşımlarını sürdürüyorlar. Bu konuda 239 bilim insanının yayınladığı bir makale 6 Temmuz tarihinde Clinical Infectious Diseases'de online olarak yayınlandı.
 Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rapor 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Türkiye'de İstanbul ve 11 farklı bölgedeki COVID-19 olgularına ilişkin epidemiyolojik bulguları içeriyor.