Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
COVID-19 ile acile kabul edilenlerde solunum bozulması riskini belirleyecek bir skorlama sistemi Ann Emerg Med'de yayınlandı. Çalışma acile gelen COVID-19'lu 1172 olguda yapıldı.
65 yaş altındaki COVID-19 olgularında obesite intubasyon ve ölüm sıklığını artırmakta.
MMRW’de yayınlanan ve ABD'de yapılan geniş bir çalışmada ön safta görevli olan sağlık personelinde (acil, yoğun bakım) pozitiflik oranı %6 olarak saptandı. Kişisel korunma ekipmanı (PPE) kullananlarda bu oran %5.6 iken, kullanmayanlarda %9 olarak bulunmuş.
JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir araştırmaya göre COVID-19'lu genç erişkinlerde morbid obezite, hipertansiyon ve diabet en önemli risk faktörleri. Bu grupta ölüm oranı %2.7 iken, %21'i yoğun bakıma yatmış. Entübe edilen ya da ölenlerin %41'i morbid obez. 
Düşük MIC'li Candidemi'de flukonazole dozunun önemi yok ama MIC yüksek ise doz da önemli.
CID'de yayınlanan çalışmada, mekanik ventilasyondaki kritik COVID-19 olgularında IFI'nin sık görüldüğü ve antifungal tedavinin mortaliteyi azalttığı gösterildi.
İntensif kemoterapi alan AML'li hastalarda antifungal profilakside Itra'ya karşı Posa etkililiği ve güvenliliğine bakılmış. 
Daha önce sadece hastaneye yatırılan ciddi olgularda kullanılabilen Remdesivir artık tüm hastalrda acil olarak kullanılabilecek.
NEJM’de yayınlanan yazıya göre tükürük örneklerinde SARS-COV-2 daha uzun süre pozitif kalabiliyor ve duyarlılık ta benzer. 
CID'de yayınlanan çalışmaya göre COVID-19 nedeni ile hastaneye yatırılıp entübe edilenlerde pulmoner aspergilloz dah sık görülmekte. Çalışmada 108 hastada yapıldı.
Japonya'da yapılan çalışmada ateşli nötropenik hastalarda antifungal tedaviye başlamak için ampirik yaklaşım ile D-index sonucuna göre tedaviye başlamak karşılaştırılmış.  
BMJ Evidence Based Medicine’de yayınlanan çalışmada üst solunum yolu infeksiyonlarının semptomatik düzeltilmesi için bal kullanımı ve rutin bakım kullanımına bakılmış. 
 NEJM'de yayınlanan çalışmaya göre İzlanda'da COVID-19 geçirenlerde %90'ın üzerinde kalıcı bağışıklık var..
COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz tüm yurttaşlarımız ve sağlık çalışanlarının anısına siyah kurdele takıyoruz...
Nature'da Coronavirus mutasyonları ile ilgili bir yazı yayınlandı. Yazıya göre şu anda önemli bir şey yok ama ilerde etkili olma potansiyeli var..
Güney Kore'den yapılan çalışmada semptomaitk ve asemptomatik hastaların virüs yükünün aynı olduğu gösterildi. Bu da asemptomatik hastaların daha az hastalık yaydığı düşüncesini doğrulamıyor.
Deep Knowledge Group tarafından 250 ülke ve bölgede COVID-19'un durumu hakkında görsellerle desteklenen izleme sitesi hazırlandı. Burada ülkelerde COVID-19'un durumu, hasta sayıları, ölüm oranları gibi 140 parametre izlenerek güvenlik analizi ve sıralaması yapılmakta. Birinci sırada Almanya yer alırken, Türkiye 36. sırada.  
JAMA'da yayınlanan çalışmada komplike olmayan Gram negatif bakteremili hastalarda 7 gün, 14 gün ve CRP ile yönlendirilen antibiyotik tedavileri karşılaştırılmış. 
"Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk Ulusu’nun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Türk Devleti’nin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır.”  Mustafa Kemal Atatürk
MMRW'de alkol bazlı el dezenfektanına bağlı toksisite ve ölümler özetlenmekte.