• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 Clinical İnfectious Diseases'de yayınlanan epidemiyolojik bir çalışmanın sonuçlarına göre PPI kullanımı riskli grupta listeriosis gelişme olasılığını artırıyor.
 Olası VAP tanısı konulan, ancak ventilatör koşuları stabil olan hastalarda 1-3 gün süreyle verilen antibiyotik tedavisi, >3 gün süreyle verilen tedaviye eşit başarıya sahip...
 The New England Journal of Medicine'ın bu haftaki sayısında Fournier gangreni tanısı konulan diabetik ve kronik alkolizmi olan bir hastaya ilişkin klinik bilgi ve görüntü yayınlandı. Derginin web sayfasından serbest erişim mümkün. 
Karadeniz'den yayın: Ventilatör ilişkili pnömoniyi önlemede personel eğitimi..
Ventile edilen hastalarda S. aureus kolonizasyonuna antibiyotiklerin etkisi sınırlı...
 Sağlık çalışanı tüm üyelerimizin Bayramını kutluyoruz...
Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu’nun dördüncü dersi Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU’nun sunumuyla “Hematolojik Maligniteli Hastalarda Antifungal Tedavi: Ampirik mi? Preemptif mi?”. EĞİTİM FORMATI: İnteraktif (“Sanal Keypad”li) sunum olacaktır. 
Asimetrik dimetilarginin sepsis mortalitesinde bir gösterge. Bu çalışmada hematoloji hastalarında febril nötropenideki değeri çalışılmış.
Erişkin yoğun bakım ünitelerinde invaziv kandida infeksiyonunun 28 günlük prognozuna ilk aşama ekinokandin ya da azol kullanımının etkilerinin karşılaştırması.
 Akut İnvaziv fungal Rinosinuzitte frozen ile karar vermek yararlı mı?
JAMA Neurology'de yayınlanan bir çalışmada uzun süreli Vitamin E ve Selenyum kullanmanın demansı önlemede hiçbir etkisinin olmadığı gösterildi. 
 WHO tarafından yayınlanan ve antibiyotik direncinden ötürü yeni antibiyotik gelişimine ihtiyaç duyulduğu açıklanan bakteri listesine Lancet Infectious Diseases tarafından ciddi eleştiriler yöneltildi.
Hacettepe  Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından araştırıcıların yaptığı çalışma,  hastanede gelişen gram negatif baketermilerin, 97 pediatrik hastadaki risk analizini içeriyor.
 İnfektif endokardit tanısında Antifosfolipid antikorlar..
P. aeuruginosa kan akımı infeksiyon riskine önceden verilen beta-laktam antibiyotik veya florokinolon kullanımının etkisi var mı?
 Aktif Hepatit C virüs infeksiyonu olanlarda S. aureus infeksiyonları artıyor mu?
 Febril nötropenisi olan kanserli çocuklarda viral infeksiyon varsa antimikrobiyal tedavi verilmeli mi? Bu çalışma bu sorunun yanıtını arıyor...
 27 Şubat 2017'de yayınlanan listenin başında karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa ve enterik gram-negatifler yer alıyor.
Türkiye'den yapılan bir çalışmada erişkin kök hücre nakli merkezlerinde Karbapenem dirençli Gr (-) bakteri sürveyansının sonuçları değerlendirilmiş.
 İnvazif fungal enfeksiyonun kesin tanısı konmadan önce antifungal tedavi başlamak nötropenik olmayan hastada işe yarıyor mu: JAMA'dan..