• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Annals'da yayınlanan bir olgu sunumunda Hepatit C tedavisi sırasında psörizasin düzeldiği gösterildi. Bu Hepatit C tedavisi ile düzelen ilk Psöriazis olgusu. 
Kolinesteraz inhibitörü verilen Alzheimer hastalarına İdalopirdine eklenmesi yarar sağlamadı. Bu alanda çok şey beklenen 5-hydroxytryptamine-6 receptor antagonistleri üç randomize klinik araştırmada yarar sağlamadı. Çalışma JAMA'da yayınlandı. Bu arada Pfizer Alzheimer ve Parkinson çalışmalarını durdurma kararı aldı.
Diz altı implant çıkartma cerrahisi öncesi tek doz cefazolin anlamlı değil. Çalışma Hollanda'da yapıldı ve JAMA'da yayınlandı.
FDA 2017 yeni ilaç onaylarını açıkladı. Buna göre ciddi cilt infeksiyonları ve komplike üriner sistem infeksiyonları için 2 antibiyotik, kronik hepatit C için 2 yeni tedavi, kök hücre naklinde CMV için  yeni bir ilaç ve Chagas için ilk tedaviyi onayladı  
JAMA'da yayınlanan metaanalize göre plasebo verilen ya da tedavi verilmeyen kimselere göre D vitamini ve kalsiyum almanın yaşlı bireylerde kırıklara karşı yararlı etkisi yok. 
Yeni geliştirilen biyolojik ilaçlarla kanser tedavisi sırasında infeksiyon riski artışı çok tartışılmakta. Tam tersi bir gelişme check-point inhibitör ile melanoma tedavisi sırasında görüldü. İlacı kullananlarda HIV yükü belirgin derecede azaldı.
Faktör H-bağlayan proteine yönelik bivalan menengokok aşısının güvenlik ve immunojenesitesi değerlendirilmiş. NEJM'de yayınlandı.
Mutlu Yıllar... 29/12/2017
 2018 yılında tüm üyelerimize sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu günler diliyoruz... Yeni Yılınız kutlu olsun...
 Stroke dergisinde yayınlanan ve Framingham çalışma kohortundan elde edilen veriler suni tadlandırıcıların kullanıldığı içeceklerin tüketiminin inme ve demans riskini artırdığına işaret ediyor. Doğal şekerle tatlandırılmış içeceklerde ise bu tür bir risk saptanmamış.
 Kanıtlar dergisinde yayınlanan 3 yeni Türkçe Cochrane derlemesine ücretszi erişebilirsiniz. Derginin sitesinde daha önceden yayınlanmış 14 derleme daha bulunuyor.
Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre diet gıdalarında kullanılan "trehalose" C. difficile virulansını artırmakta.
SHEA (The Society for Healthcare Epidemiology of America)'nın yayınladığı temas önlemleri MRSA, Vancomycin-dirençli enterokok (VRE), Carbapenem-dirençli Enterobacteriaceae (CRE), ve Clostridium difficile'ye karşı. 
O sezonda ve öncesi 3 sezonda grip aşısı yapılan  65 yaş üzeri kişilerde grip nedeni ile yoğun bakıma başvurma ve ölümde aşılanmamış olanlara göre belirgin azalma var. Çalışma İspanya'da yapıldı.
Azol grubunun QT'yi kısalttığı bilinse de kliniğe yansıması çok belli değil. İsavukonazol ile yapılan çalışmada QT kısalması görüldü. Çalışma Mycosis'de yayınlandı
Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Aralık sayısında yayınlanan bir derleme piperasilin-tazobaktam ve vankomisin kombinasyonunun neden olduğu nefrotoksisitenin mekanizmasını ve alternatif tedavi yöntemlerini tartışıyor.
J Med Microbiol'da yayınlanan çalışmada fosfomisinin tek başına ya da rifampin ve tigesiklin ile cerrahi yara infeksiyonlarındaki etkisi araştırılmakta...
 Lancet'te yayınlanan ARREST çalışması Rifampisin'in etkililiği konusundaki sorulara yanıt veriyor.
 NEJM Journal Watch dergisi tarafından seçilen 2017 yılının en önemli 10 makalesine ilişkin dergide yayınlanan yazılara serbest erişim mümkün. Haberimiz ekindeki makaleler üzerine tıklayarak  Journal Watch'daki yazıların tam metnine erişebilirsiniz.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yeni bir bölüm adı altında makaleler yayınlanmaya başladı. How to (Nasıl yapalım?) başlığı yayınlanan derleme makalelerden biri Clostridium difficile infeksiyonlarının tanısını içeriyor. 
 Nature dergisinin sayfalarından serbest erişilebilen listede değişik disiplinlerden bilim adamları, yöneticilerin yanısıra deneysel bir tedavi için gönüllü olan 12 yaşında bir kız çocuğu da bulunuyor. Üstelik listeye alınanlar hep olumlu katkılarda bulunanlar da değil...