• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Yeni geliştirilen Lateral Flow Device ile Aspergilloz tanısı..
 ESCMID Linkedin grubundaki bir habere göre kanser tedavisi sırasındaki çalışmalar ümit verici sonuçlara sahip..
Yaşlılarda gelişen oral Candidiyazis için probiyotik kullanımı ile ilgili metaanaliz.
Yeni geliştirilen siderophore cephalosporin olan cefiderocol'un Çok ilaç dirençli Gram negatifler üzerindeki etkisine bakılmış. 
Kanser hastalarında sigara içmenin P. jirovecii kolonizasyonuna etkisine bakılmış.
Değerli Meslektaşlarımız, Siz meslektaşlarımızın özlemle beklediği Simpozyumumuza bildiri kabulü devam etmektedir. Bildiri göndermek için lütfen aşağıda ki adresi ziyaret edebilirsiniz. http://abstract.icon-mng.com/12fns/login/index Son bildiri gönderim tarihi 01 Ekim 2017’ dir.
Yapılan çalışmada febril nötropenik hematoloji hastalarında yapılan lökosit transfüzyonunun dozu ile sonuçlar karşılaştırılmış. Sonuçlara göre azı da, çoğu da iyi değil.. 
Tüm üyelerimizin Zafer ve Kurban Bayramlarını kutlar, mutlu ve huzurlu tatiller dileriz..
Yapılan çift kör randomize çalışmada melatonin verilen erkeklerde reaktif agresyonun arttığı bulundu..
EFSA (European Food Safety Authority), EMA (European Medicines Agency) ve ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) tarafından ortak hazırlanan raporda insanlarda görülen antibiyotik direncinin hayvan kullanımı ile yakından ilgili olduğu ve özellikle kinolonlarda bunun çok belirgin olduğu belirtildi. 
 ABD'de yapılan bir analiz Sık tekrarlayan C. difficile infeksiyonlarının artmakta olduğunu gösterdi.
Sepsis sonrası gelişen sekonder infeksiyonlarda geç immun yanıt oluyor. Mortalite artışının sebebi bu olabilir.
Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Anısına İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2018, 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında Prof. Dr. Dilek ARMAN ve Prof. Dr. İsmail BALIK'ın başkanlığında Ankara Whydham Otel'de gerçekleştirilecektir.
 Çok dirençli gonore artarken, menengokok aşısı gonore için umut oldu. Çalışma Lancet'te yayınlandı.
Sıtma görülmeyen Kuzey İtalya'da 4 yaşında bir kız sıtmadan öldü.
FDA erişkinlerdeki komplike idrar yolu infeksiyonları için Vabomere'i onayladı. Vabomere meropenem ile vaborbactam kombinasyonu.
ABD ve On Avrupa ülkesinde yapılan çalışmalar kahve içenlerde tüm nedenlere bağlı mortalitenin azaldığını gösterdi. Çalışmalar Annals of Internal Medicine'de yayınlandı.
 Solunum yolu viral infeksiyonları için yüksek doz D vitamini kullanmak yararsız bulundu..
İnfluenza A(H3N2) nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda Clarithromycin-Naproxen-Oseltamivir kombinasyonu yararlı mı?
Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 önerisinde antibiyotikleri erken kesmenin yanlış olduğunu belirtmesine karşın yapılan çalışma erken antibiyotik kesmenin direnci artırdığı görüşünü desteklememekte..