• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Temmuz 2018 sayısında yayınlanan serbest erişimli bir derlemede barsakta kolonize çoklu dirençli bakterileri ortadan kaldırmada kullanılabilecek iki yeni yöntemden bahsediliyor. Makalenin tamamına CMI web sitesinde serbest erişim mümkün
 17-19 Haziran 2018 tarihleri arasında Atina'da yapılan 20. International Immunocompromised Host Society (ICHS) Kongresi sırasında açıklanan seçim sonuçlarına göre Prof. Dr. Murat Akova Derneğin Başkan Yardımcılığı (Vice-President) görevine getirildi. Dr. Akova bu görevi 2018-2020 yılları arasında sürdürecek. 2020-2022 yılları arasında Seçilmiş Başkan (President-elect), 2022-2024 yılları arasınde ise Dernek Başkanı (President) olarak görev yapacak.
 Clinical Microbiology and Infection dergsinde yayına kabul edilen bir makale, diabetik ayak infeksiyonlu 20 hastadan alınan kemik biyopsilerinden 'Next generation' sekanslama ile bakteriyel mikrobiyomu gösterilmesi ve scanning elektron mikroskopi ve PNAS-FISH-konfokal mikroskopi  yöntemleriyle biyofilm araştırmasını konu alıyor. 
 FUO nedeniyle izlenen yüksek riskli febril nötropenik hastalarda kısa süreli empirik tedavinin, hasta nötropeniden çıkıncaya kadar devam edilen tedaviye kıyasla etkin ve güvenli olduğunu gösteren iki klinik çalışma yayınlandı.
 The New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir makale, intestinal translokasyonla kana ve takiben karaciğere geçen Enterecoccus galinarum ile SLE gelişimi arasında fare modelinde saptanan kanıtları irdeliyor.
 Diş macunu, kozmetik ürünler, mutfak gereçleri ve oyuncaklar gibi 2000'den fazla tüketici ürünü içinde kullanılan triclosan isimli antimikrobiyal aditif maddenin, farelerde yapılan çalışmalarda intestinal mikrobiyota değişikliği yaparak kolitle ilişkili karsinojenezi tetiklediği gösterildi. Science Translational Medicine'da yayınlanan makale triclosan'ın insan sağlığı üzerine de olumsuz etkileri olabileceği endişesine neden oluyor...
 The British Medical Journal dergisinde yayınlanan bir metaanalizin sonuçlarına göre direne edilmiş basit cilt apselerinin TMP-SMX veya klindamisin ile kısa süreli tedavisi plaseboya göre üstün bulunmuş. Klindamisin'in diareye yol açma potansiyeli nedeniyle, TMP-SMX öncelikli olarak öneriliyor.
 The New England Journal of Medicine dergisinin 31 Mayıs tarihli bugünkü sayısında Bill ve Melinda Gates Vakfi başkanı Bill Gates'in yeni pandemi tehditi ile  önleme ve mücadelede uygulanabilecek yöntemlere ilişkin bir makalesi yayınlandı. Makaleye serbest erişim mümkün.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 1 Haziran dergisinde yayınlanan sistematik bir derleme, solid organ nakli yapılan hastalarda influenza aşılama stratejilerini irdeliyor.
 Nature dergisinde haber başlığı altında yayınlanan bir yazıda kanser kemoterapisi ve intestinal mikrobiyota arasındaki ilişkiye değiniliyor.
 14-17 Haziran 2018 tarihleri arasında Stockholm'de yapılan 23. Avrupa Hematoloji Derneği (EHA) Kongresi'ne katılan delegelerden birinde henüz tiplendirmesi yapılmayan meningokokal menenjit saptandı. EHA bu konuda katılımcıları uyaran bir duyuru yayınladı. Ayrıntıları haberimizde okuyabilirsiniz.
 Lancet Infectious Diseases'de yayına kabul deilen bir makale Avrupa'ya göçeden kişilerde görülen antibiyotik direnci ile ilişkili bir metaanalizin sonuçların veriyor. Makaleye tam metin serbest erişim mümkün. 
 Tüm Febril Nötropeni Ailesinin Bayramını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz...
 Deniz ve göllerde giderek artan plastik maddelere bağlı çevre kirliliğinin bakteriyel direnç gelişimini belirgin derecede artırdığı saptandı. 
 ESCMID ve American Society for Microbiology (ASM), 4-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Lizbon'da ortak bir konferans düzenleyecek. Her yıl değişmeli olarak Avrupa ve ABD'de bir şehirde yapılan konferansın teması 'Antibiyotik Direncine Karşı Yeni Antibiyotik Geliştirilmesi'. Konferansta bir yandan geliştirilen yeni, erken fazdaki antibiyotikler ele alınırken, diğer yandan da antibiyotik geliştirilmesinin finansal, bürokratik ve onay süreçeleri de gözden geçiriliyor. Konferans EMA ve FDA tarafından da çeşitli konuşmacılarla destekleniyor.
 The Britisih Medical Journal'da yayınlanan bir derleme diyet, probiyotik, prebiyotik ve mikrobiyom temelli terapötik yöntemlerin genel sağlık ve otoimmünite üzerine etkisini preklinik ve klinik kanıtlara dayanarak değerlendiriyor. 
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Haziran 2018 sayısında yayınlanan bir gözlemsel çalışmanın sonuçlarına göre yoğun bakım hastalarında, karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii bakteremisinin tedavisinde günde 9 milyon ünite kolistin ile 100 mg/gün tigesiklin kombinasyonu, kolistin monoterapisine göre daha başarılı değil.
 Yeni bir antifungal ajan olan isovuconazol tedavisi sırasında görülen breakthrough fungal infeksiyonlara ilişkin MD Anderson Kanser Merkezi'nden yayınlanan bir makale Clinical Infectious Diseases'de yayına kabul edilerek web sitesinden yayınlandı.
Nature Climate Change dergisinde yayınlanan bir makale  ABD'de bölgesel ısının 10 C yüksek olduğu bölgelerde  E.coli, K. pneumoniae ve S. aureus direnç oranlarının % 2.7-4.6 daha yüksek olduğunu gösteriyor. 
 Clinical Infectious Diseases dergisinde 2 Mayıs tarihinde çevrimiçi olarak yayınlanan bir makalede Prevenar aşısı içinde bulunan 13 serotipi saptayan yeni bir pnömokokal idrar antijen tanı testinin standar üriner antijen testi ile karşılaştırılmasına ilişkin bir çalışmanın sonuçları yayınlandı.