• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 Clinical Infectious Diseases'de yayınlanmak üzere kabul edilen bir metaanaliz kök hücre nakli yapılmış çocuklarda galaktomannan, beta-glukan ve PCR'ın invaziv fungal infeksiyonların tanısındaki yararını irdeliyor.
FUNGOLİNE projesi www.fungoline.org websitesi üzerinde gerçekleştirilecek 10 eğiticinin sunduğu 10 ayrı konu ve 5 farklı formattan oluşmaktadır.  - Farklı olgularla farklı bir deneyim: Sanal Hasta - Video tabanlı eğitimler ve Yap-Boz Bulmaca - Sanal keypad destekli İnteraktif Sunumlar - Karşıt görüşleri savunan iki hekimin sunumlarıyla Pro-Con - Konuyu özetleyen Videolu Sunum
Febril Nötropeni Derneği uzun yıllardır sürdürdüğü Sempozyum ve Kurs aktivitelerine son yıllarda online uzaktan eğitim faaliyetlerini de eklemiştir. FUNGOLİNE projesi de derneğimiz tarafından geliştirilmiş, Astellas İlaçları tarafından karşılıksız olarak desteklenmiş, Teletıp ve Eğitim Derneği tarafından altyapısı hazırlanmış ve Bilimsel Tıp tarafından sunulmuştur. Program dört tanesi Hematolojik maligniteler, dört tanesi ise Yoğun Bakımda İnvazif fungal infeksiyonlar olmak üzere 2 modül ve 8 sunumdan oluşacak ve 2016-2017 yıllarında yürütülecektir. Sunumların özelliği online eğitimin olanaklarından yararlanması ve değişik araçlar kullanmasıdır.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde erken makale olarak online yayınlanan bir in vitro çalışma günde 3 kez 8 gram dozundaki meropenem ile kombine edilen kolistinin, karbapenem dirençli A. baumannii'yi tamamen eradike edebildiğini gösterdi. Eradikasyon suşun karbapenem MIC değerinden bağımsız ve 64 mg/L değerine kadar görülebiliyor.
 Tüm üyelerimizin Kurban Bayramını kutluyoruz.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Eylül 2016 sayısında yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre ciddi inflamasyon vorikonazol'ün metabolize olmasını yavaşlatarak serum düzeylerinde artışa neden oluyor. Ağır inflamasyon varlığı halinde sık vorikonazol serum düzeyi ölçümü gerekli olabilir.
 EUCAST antibiyotik duyarlılık testi uygulamaları ile ilgili olarak 5 adet eğitim videosu yayınladı. YouTube üzerinde İngilizce ve altyazılı yayınlanan videoların yakın zamanda Türkçe olarak yayınlanacağı açıklandı.
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin Eylül 2016 sayısında yayınlanan bir olgu sunumunda, 19 yaşında bir renal transplant hastasında pratikte bilinen tüm antibiyotiklere dirençli bir S. maltophilia bakteremisinin başarılı tedavisi anlatılıyor. Makaleye serbest erişim mümkün..
 30 Ağustos 1922'de ülkemizi işgal eden emperyal güçlere karşı kazanılan büyük zaferin yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve ulusumuzun esenliği için canlarını veren aziz şehitlerimizi şükran ve minnet duygularıyla anıyoruz.  Zafer Bayramımız Kutlu olsun.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Eylül sayısında yayınlanan bir makalede komplike üriner infeksiyonların tedavisinde yeni bir non-beta-laktam, beta-laktamaz inhibitörü olan avibaktam'ın sefatzidimle kombinasyonunun doripenemle kıyaslandığı RECAPTURE, Faz III çalışmasının sonuçları açıklanıyor. Çalışmanın tam metnine derginin web sayfalarından erişim mümkün.
 Journal of Hepatology'de yayınlanan kılavuza serbest erişim mümkün.
 Transplant Infectious Diseases'de yayınlanan makale yaklaşık 17.000 transplant hastasının incelenmesi sonucu saptanan 639 kandidemi olgusunu kapsıyor.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 1 Ekim 2016 tarihli sayısında yayınlanan bir makalede  bakteremisi olan 1288 hastanın verilerinin incelenmesi ile geliştirilen karar ağacı'na göre hastanın ESBL üreten bir gram-negatif bakteri ile infekte olup olmadığına yüksek güvenilirlikle karar vermek olası.
 Dundee Universitesi ve British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) tarafından hazırlanan ve 6 hafta süreyle devam edecek online Antimicrobial Sterwardship kursu bugün başlıyor. Kursa katılım ücretsiz, ancak kurs sonunda sertifika alınmak istenirse ufak bir ücret ödemek gerekiyor.
 The New England Journal of Medicine dergisinin 8 Eylül 2016 tarihli sayısında erişkinlerde akut sinüzitin tanı ve tedavisine ilişkin bir derleme yayınlandı. Derlemede,  tedavide sadece gözlem veya antibiyotik tedavisi arasındaki seçim kriteleri ve buna ilişkin algoritmalar yer alıyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Ağustos 2016 sayısında 'emerging' fungal infeksiyonlarla ilişkili 3 yeni derleme yayınlandı.
 Clinical Microbiology Reviews dergisinin Ekim 2016 sayısında yayınlanan bir derleme beta-laktam antibiyotiklerin sürekli infüzyonla uygulamasında doz ayarlanması ve klinik mikrobiyoloji laboratuarının rolü konusuna değiniyor.
 IDSA'in yeni dergisi Open Forum Infectious Diseases'de yayınlanan bir makele erişkinlerde zona zoster infeksiyonu gelişimi risk faktörlerine ilişkin bilgiler veriyor. Makaleye ve dergideki tüm yazılara serbest erişim mümkün...
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde yeni başlatılan 'Debate' (Tartışma) başlıklı bir dizinin ilk bölümü invaziv aspergilloz ve azol direnci konusunu işliyor. Serbest erişimli iki makale epidemiyoloji ve tedavi alternatiflerine ilişkin önerileri ayrıntılarıyla tartışıyor. 
 JAMA Internal Medicine dergisinde erken online makale olarak yayınlanan bir randomize çalışmanın sonuçları, 48 saattir ateşi olmayan ve toplumdan kazanılmış pnömoniye ilişkin 1'den fazla klinik instabilite bulgusu olmayan hastalarda tedavinin 5. günde güvenle kesilebileceğine işaret ediyor.