• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 JAMA'da 3 Ekim tarihinde yayınlanan bir makale 2009-2014 yılları arasında ABD'de görülen sepsis olgularının epidemiyolojisini irdeliyor.
 27-29 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara'da yapılacak 12. Febril Nötroepni Simpozyumu'na poster sunumu ile katılacak bilim adamlarına ücretsiz katılım desteği sağlanacak. Başvurular 20 Ekim 2017 tarihinde sona eriyor. Simpozyuma, konularında dünyaca ünlü iç yabancı bilim adamı da konuk konuşmacı olarak katılıyor.
 Medscape Infectious Diseases web sitesinde yayınlanan bir bildiri, Ağustos 2017'de JAMA'da yayınlanan bir makeledeki verileri değerlendiriyor. Yoğun bakımda yatan ağır hastalarda saptanan CMV viremisi için antiviral olarak gansiklovir'in pasebo ile kıyaslandığı bu çalışmanın sonuçları ile ilgili yorumu bu derlemede bulabilir, isterseniz İngilizce olarak izleyebilirsiniz.
 Lancet Infectious Diseases dergisinde erken basım olarak yayınlanan 8 adet fungal infeksiyonlara ilişkin makale mevcut. Makalelere Sceince Direct üzerinden serbest erişim mümkün.
 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde yapılan European Conference on Infections in Leukemia (ECIL-7) toplantsındaki sunumlara ve kılavuz hazırlık slaylarına serbest erişim mümkün... 
Gentamisin fusarium'a karşı zayıf etkiye sahip. Yapılan çalışmada invitro ortamda flukonazol ile birlikte kullanıldığında etkinin arttığı gösterilmiş.
Kolistin dirençli ve yüksek meropenem dirençli Klebsiella pneumoniae bakteremisinde mortalite ve kolistin ve karbapenemsiz kombinasyonunun önemi...
 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak 12. Febril Nötropeni  Simpozyumu için Febril Nötropeni Derneği tarafından katılım bursu verilecektir. Bursa başvuracak katılımcıların toplantıda sunulmak üzere en az bir adet  e-poster göndermeleri istenecektir. e-Poster gönderim süresi 20 Ekim 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
Febril Nötropeni Derneği tarafından 25-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen “Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu”na ait sunumların video kayıtları-slayt setleri İNFEKSİYON DÜNYASI, Online TV-Sunu Merkezi’nde.
TB Portal programında şu anda 1299 olgu kayıtlı. Erişim için: https://tbportals.niaid.nih.gov
 Lancet Infectious Diseases'de online olarak yayınlanan bir metaaanliz'e göre akut solunum yolu infeksiyonlarının tanı ve izlemi için kullanılan prokalsitonin tayini bir yandan gereksiz antibiyotik kullanımını ve antibiyotik yan etkilerinin azalmasını sağlarken, öte yandan da hastalarda sağkalım üzerine olumlu etkilere sahip.
 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Salih Zeki Aksu'nun ani ve beklenmeyen vefatı dolayısıyla tüm bilim camiası ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.
 Open Forum Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir olgu serisinde, tigesiklin standart tedaviye yanıtsız kalan legionella pnömonili hastalarda etkili bulunmuş. 
 27-29 Ekim 2017 tarihlei arasında Ankara'da yapılacak 12. Febril Nötropeni Simpozyumu'na poster sunumu ile katılacak genç araştırıcılara (40 yaş altı) Febril Nötropeni Derneği katılım desteği veriyor. Bu yılki Simpozyum'a ESCMID yönetim kurulu üyesi 3 Bilim İnsanı da konuşmacı olarak katkıda bulunacak.
 6-8 Ekim 2017 tarihleri arasında Belgrad'da yapılacak 8th Trends in Medical Mycology (TIMM) toplantsısında sunulacak abstraklar yayınlandı. Bildirilere serbest erişim mümkün.
 2017 Tıp ve Fizyoloji dalinda Nobel ödülünü kazananlar açıklandı. Nobel Komitesi bu yıl ödülü Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young isimli araştırıcılar arasında paylaştırdı. Ödülü getiren araştırma sirkadyen ritmi kontrol eden moleküler  mekanizmalarla iliişkili. Her üç araştırmacı da ABD'deki üniversitelerde (ilk ikisi Brandeis, diğeri Rockefeller Üniversitesi) çalışıyor.
 7 ve 13 değerli pnömokok aşılarının makrolid dirençli invaziv pnömokok hastalığına etkisi..
Medscape geçtiğimiz yüzyılda sağlığı etkileyen 25 bilim adamını yayınladı. Prof. Dr. Gazi Yaşargil de listede yer alıyor.
1990-2015 yılları arası Romatizmal kapak hastalığının dünyaya getirdiği yüke bakılmış.
Yeni geliştirilen Lateral Flow Device ile Aspergilloz tanısı..