• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
İspanya'dan iki Kırım-Kongo hemorajik ateş olgusu bildirildi.
Özellikle solunum yolu infeksiyonları ve S. aureus nedeni ile izole edilen hastalarda bu izolasyonun etkileri araştırılmış. İzolasyon hastanede yatış süresi ve masrafları artırmakta ama sonuçları etkilememekte.
NEJM'deki çalışma hemen sıvı başlamaktan çok hızlı antibiyotik başlamanın yararlı olduğunu göstermekte.
Lancet'te yayınlanan bir makalede steroid + bronkodilatör kullananlarda tedaviye Azitormisin eklenmesinin olumlu sonuç verdiği gösterildi. Daha önce bunun etkisi olmadığı tartışılmıştı.
CDC'ye göre ABD'de yılda 2 milyon'dan fazla antibiyotik dirençli bakteri infeksiyonu oluyor ve en az 23.000 kişi ölüyor. Vankomisin'de yapılan bir modifikasyon ile belirgin bir etkinlik artışı görülmesi ümit verdi. Çalışma Proceedings of the National Academy of Sciences' da yayınlandı.
Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenen 12. Febril Nötropeni Simpozyumu bu yıl 27-29 Ekim 2017 tarihlerinde Swiss Otel, Ankara’da gerçekleştirilecektir.
 Randomize kontrollü bir çalışma, lumbosakral bölgeye uygulanan elektroakupunktur tedavisinin stres inkontinansı belirgin derecede azalttığını gösterdi.
 Medscape web sitesinde yayınlanan kısa bir bilgilendirme notu, 20 haftadan önceki gebeliklerde kullanıldığı takdirde abortusa neden olabilen, bu nedenle de kullanılmaması gerekli antibiyotikleri sıralıyor.
 The New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir makale, kuadrivalan rekombinat influenza aşısının, yumurtada üretilmiş standart kuadrivalan aşıya kıyasla 50 yaş üstünde daha koruyucu olduğuna işaret ediyor.
 The New England Journal of Medicine'de yayınlanmaya başlayan ve çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde klinik karar verme açısından alternatif yöntemlerin tartışıldığı dizinin bu haftaki olgusunun konusu, sepsisli hastada tedavi yöntemi seçme ile ilgili...
 Kontamine çamur ve su yutan ve boğulmak üzere olan bir kadında gelişen Scedosporium apiospermum beyin apsesi..
Gebelikte Zika ile karşılaşan annelerin çocuklarında Zika'ya bağlı anomaliler araştırılmış.
Göç sonrası artan TB riskini önlemek için daha çok çaba harcamak gerekiyor. Analiz Lancet Infectious Diseases'da yayınlandı.
 FDA tüketicilere yönelik barbekü kaynaklı besin kaynaklı hastalıkları önleme kılavuzu yayınladı..
Karbapenemaz yapan Enterobakter kan akımı infeksiyonlarının mortalitesine kombine tedavinin etkisini araştıran, Türkiye'den merkezlerin de katıldığı INCREMENT çalışması yayınlandı.
 Erken tedavi ile ilgili çalışmaların çelişkili sonuçlar vermesi nedeni ile yapılan bu metaanaliz, erken hedefe yönelik tedavinin klasik yaklaşımdan daha iyi olmadığını ve daha pahalı olduğunu gösterdi.
 Nature dergisinde yayınlanan bir yazıda, modifiye edilmiş fajlar kullanılarak bakteriyel immün sistemin (CRISPR) bakterinin kendisini öldürecek biçimde değiştirebileceği açıklanıyor. Bu amaçla geliştirilmiş faj üreten pek çok biyoteknoloji firması mevcut. Modifiye fajlar, çoklu dirençli bakteri infeksiyonlarının tedavisi için umut vaad ediyor.
 Tüm üyelerimizin Ramazan Bayramını kutluyoruz...
 Delafloxacin 19 Haziran 2017 tarihinde FDA tarafından cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarının tedavisinde kullanım için onaylandı. Yeni antibiyotiğin oral ve parenteral formları bulunuyor.
 JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir makalede antibiyotik aldıktan sonra 30 gün süreyle izlenen 1488 hastadaki yan etkiler rapor ediliyor.  Hastaların %20'sinde antibiyotiğe bağlı bir yan etki ortaya çıkmış. Her 10 günlük ilave tedavi antibiyotik yan etkilerinde %3'lük bir artışa neden oluyor.