• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 10-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Guadalajara-Meksika'da yapılan 48. Dünya Akciğer Sağlığı Kongresi'ne (The 48th Union  World Congress on Lung Health) ilişkin notlar Kongre'ye katılan Dr. Şeref Özkara tarafından verem.org.tr adresinde yayınlandı. Tüberkülozla ilgili en son ve yeni bilgilerin aktarıldığı notlar akıcı bir dille yazılmış ve büyük keyifle okunabiliyor.
 Bu yıl 13-19 Kasım arası düzenlenen Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla, Elsevier yayınladığı dergilerden seçtiği çok sayıda makaleyi 1 Şubat 2018 açık kalacak şekilde kullanıma sundu.
Letermovir oral ve parenteral formlarda kullanılıyor. Allojeneik kök hücre nakli yapılan ve öncesinde CMV ile karşılaşmış hastalarda infeksiyon ve hastalık profilaksisinde kullanılmak üzere FDA onayı almış bulunuyor.
 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapılan 12. Febril Nötropeni Simpozyumunda sunulan e-Posterler web sitemize yerleştirildi.
e-Posterlere erişmek için lütfen tıklayınız.
 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapılan 12. Febril Nötropeni Simpozyumu'nun konuşmacı slaytlarını pdf formatında web sitemizde bulabilirsiniz.
12. Febril Nötropeni Simpozyumu sunumlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 International Journal of Antimicrobial Agents dergisinde yayınlanan ve Türkiye'den merkezlerin de katkıda bulunduğu yazı MDR enterik gram-negatif bakterilerdeki coğrafi farklılıklara işaret ediyor. Maklenin tam metnine ilişikteki linkten erişim mümkün.
 Science dergisinde yayınlanan bir makale, bir sinir sistemleri olmamasına karşın bakterilerin dokundukları yüzeyi hissedip, duruma göre değişik maddeler salgıladıklarını ve bu durumun kolonizasyon ve konak hücreye saldırmada önemli rol oynadığına işaret ediyor...
 12. Febril Nötropeni Simpozyumu bugün saat 14.00'te Ankara Swissotel'de başlıyor. Toplantıya ESCMID Başkanı dahil ESCMID yönetim kurulunda olan toplam 3 yabancı bilim insanı katılarak konferans verecek...
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Kasım 2017 sayısında yayınlanan bir araştrıma makalesi bakteremisi olan septik hastalarda başlangıçta üreyen gram negatif bakterinin piperasillin tazobaktam, sefepim ve meropenem'e dirençli olup olmadığını belirlemek için geliştirilen bir risk analizini anlatıyor. 
 FDA tarafından dün (13 Kasım) yayınlanan bir basın bildirisinde, şizofreni tedavisinde kullanılan aripiprazole etken maddeli bir ilacın kapsülü içine yerleştirilen sensör aracılığı ile hastanın vücuduna yapıştırılmış bir elektronik 'patch'e ilacın zamanında ve düzgün alınıp alınmadığı bilgisini iletebildiği belirtildi. Buradan da mobil telefon ve web aracılığıyla hasta ve takip eden doktorlara bilgi aktarılabiliyor. FDA bu şekilde hazırlanmış Abilify MyCite isimli yutulabilir kapsül biçimndeki ilaca onay verdi. Özellikle yaşamı tehdit eden durumlarda, hastaların ilacı alıp almadığını kontrol için çok önemli bir araç işlevi görecek bu yeni ilaç formu, başka hastalıklarda da kullanılabilecek. 
Çağdaş Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 79. yılında özlem ve saygıyla anıyoruz.
 Frontiers in Medicine dergisinde yayınlanan bir derleme çevresel saprofit Gram-negatif bakterilerle insanlarda gelişen infeksiyonları inceliyor. Makalenin tamamına derginin web sitesinden serbest erişim mümkün..
 New England Journal of Medicine dergisinin 19 Ekim 2017 tarihli sayısında yayınlanan bir derleme, alt ekstremite ülserlerinin etyopatogenezi, tanısı ve tedavisine yönelik güncel bilgiler sağlıyor. Makalenin tam metnini ekli pdf dosyasında bulabilirsiniz.
 Clinical Infectious Diseases'de yayına kabul edlien bir makale, Avrupa'da toplumdan kazanılmış pnömoni tanısı konulan hastalarda önceden saptanmamış diabetes mellitus insidensinin yüksek olduğuna işaret ediyor.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 1 kasım sayısında yayınlanan bir derleme, hastaneye yatan erişkinlerdeki parainfluenza infeksiyonlarının klinik spektrumunu ve tedavi alternatiflerini konu ediyor.
 Clinical Microbioloy and Infection dergisinin Kasım sayısında 'antimicrobial stewardship' konusunda tematik bir bölüm yayınlandı. Bölüm içinde toplam 6 yazı yer alıyor.
 Ülkemizin uygar ülkeler arasına katılmasındaki en büyük adım olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyoruz...
 The New England Journal of Medicine dergisinin bugünkü sayısında yayınlanan kısa bir makale infeksiyon etkenlerinin yüksek düzeyde duyarlılıkla saptanmasına yarayan yeni moleküler biyolojik teknikleri anlatıyor.