• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 JAMA Network Open'da yayınlanan bir epidemiyolojik çalışma 45 yaş üstü 13.440 erişkine ilişkin sonuçların analizini içeriyor. Günde içilen her 350 ml miktarında doğal meyve suyunun %24 mortalite artışına neden olabileceği gösterilmiş.
 Frontiers in Medicine'ın özel sayısı "The Modern Face of Infections in Critcally Ill Patients" da yayınlanan makele, altta yatan ciddi hastalığı olan yaşlılarda gelişen infeksiyonların ayrıntılı bir derlemesini içeriyor.
 Annals of Internal Medicine dergisinin 7 Mayıs 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir makalede 2013-2019 tarihleri arasında SGTL2 inhibitörlerini kullanan ve takiben Fournier gangreni gelişen 55 hastanın ayrıntıları anlatılıyor.  
 BMC Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir sistematik derleme, hastane dışı pnömonili hastaları inceleyen 20 makalede 5619 hastanın verilerini değerlendiriyor. Çalışmanın sonucu balgam yaymasının hastane dışı pnömonilerde etken bakterinin saptanmasında yüksek oranda sensitif ve spesifik olduğuna işaret ediyor. Makalenin tam metnine derginin web sayfasından erişim mümkün. 
 JAMA Internal Medicine'da yayınlanan retrospektif bir çalışmanın sonuçlarına göre, enterobacteriaceae ile bakteremisi olan ve kaynak kontrolü yapılmış hastalarda median 3 günlük parenteral tedavi sonrası verilen oral antibiyotiklerle 14 günlük tedavi, 30 günlük mortalite üzerine aynı süre iv verilen antibiyotik tedavisi kadar etkili...
 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine dergisinde yayına kabul edilen bir makale bakteriyel pnömoni ve tüberküloz fizyopatolojisi, epidemiyoloji, tanı ve tedavi konusundaki güncel bilgileir derliyor. Makalenin tam metnini ekli pdf dosyasında bulabilirsiniz.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlanan bir metaanaliz Stenotrophomonas maltophilia infeksiyonlarının tedavisinde TMP-SMX ile kinolonları karşılaştırıyor. 
 Türkiye'den de iki araştırmacının çalışma planlamasında yer aldığı Critically Hematological Ill Patients Antimicrobial Stewardship (CHIPS) grubu tarafından hazırlanan online bir anket 25 Nisan'da katılıma açıldı. Bir hafta boyunca açık kalacak ve  katılımcıların mailimizde verilen linke tıklayarak katılabilecekleri anket, yoğun bakıma yatmış hematolojik kanseri olan hastalarda etken bakteriler ve direnç patternleri ile tedavi yöntemleri hakkında global verileri derlemeyi amaçlıyor. Anket tüm dünyadan merkezlerin katılımına açık. Çalışma planlamasına ilişkin bir makalenin yayına kabul edilmiş son halini haberimiz ekinde pdf formatında bulabilirsiniz.
 Ulus'un kaderinin kişilerin değil de tüm ulusu oluşturan bireylerin elinde olduğunu ve Ulus'un geleceğini sadece ve sadece iyi yetişmiş, uygar, açık ve hür fikirli gençlerin yönlendireceğini 99 yıl öncesinin ağır savaş koşullarında öngören Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her zamankinden daha büyük bir özlemle anıyoruz. Kutlu Olsun...
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Nisan sayısında yayınlanan bir editoryal mikrobiyota çalışmalarındaki son durumu özetliyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Haziran 2019 sayısında Türkiye'de aşırı antibiyotik tüketimi ve direnç konulu bir makale yayınlandı.
 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun...
 Diş macunu, el sabunu, deodorant ve traş köpüğü gibi günlük yaşamda kullanılan pek çok ürünün içinde yaygın olarak bulunan triclosan'ın E. coli ve S. aureus'ta bakterisidal  antibiyotiklere toleransı 10.000 kat artırdığı ve fare üriner infeksiyon modelinde antibiyotik etkinliğini 100 kat azalttığı gösterildi.
 JAMA'da yayınlanan randomize bir çalışmada farklı türde güneş koruyucuların cilde uygulanması sonrasında içindeki aktif madde olan Avobenzone düzeyi FDA tarafından izin verilen 0.5 ng/mL'nin  çok üzerinde serum konsantrasyonlarına ulaşıyor. Bu durumun klinik önemi bilinmemekle birlikte ileri güvenlilik çalışmalarına gerek olduğu belirtiliyor.
 Kronik hepatit B ve kronik Hepatit C'nin en önemli komplikasyonlarından olan ve 5 yıllık %18.5 sağkalımı ile pankreatik kanserden sonraki en öldürücü kanser türü olan hepatosellüler kanserle ilişkili the New England Journal of Medicine'da bir derleme yayınlandı.
 Leonarda da Vinci 2 Mayıs 1519'da yaşamını yitirdi. Gelmiş geçmiş en büyük ressamlardan bir olmasının yanısıra pek çok yeteneği de kişliğinde barındıran bir  "polimath" olan Da Vinci'nin tıpla olan ilişkilerinin  ayrıntılarını haberimizde okuyabilrsiniz.
 Lancet grubunun serbest erişimli yeni dergilerinden olan Lancet Planetary Health'de yayınlanan bir araştırma makalesi antibiyotik direncine katkıda bulunan çeşitli faktörlerin univariate ve multivariate analiz ile değerlendirilmesini içeriyor. İlginç olarak çoklu analizde antibiyotik kullanımı direnç gelişimi ile ilişkili bulunmamış.
Annals of Emergency Medicine dergisinde yayınlanan randomize bir çalışmada hastane dışında gelişen akut pnömonili hastalarda prokalsitonin izlemi veya ardışık klinik değerlendirme ile antibiyotik kesmeye karar verme arasında toplam tedavi süresi açısından fark bulunamamış.
 Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bir makalede 1995-2015 yılları arasında izlenen 2348 stafilokokal bakteremili hastaya ilişkin verilerin analizi anlatılıyor.
 ABD'de 2016-2018 yılları arasında New York'da bir hastanede görülen 9 C. auris fungemisinin klinik özellikleri ve tedavisini anlatan bir makale Medscape Infectious Diseases'de yayınlandı.