• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 Tüm üyelerimizin Ramazan Bayramını kutluyoruz...
 Delafloxacin 19 Haziran 2017 tarihinde FDA tarafından cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarının tedavisinde kullanım için onaylandı. Yeni antibiyotiğin oral ve parenteral formları bulunuyor.
 JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir makalede antibiyotik aldıktan sonra 30 gün süreyle izlenen 1488 hastadaki yan etkiler rapor ediliyor.  Hastaların %20'sinde antibiyotiğe bağlı bir yan etki ortaya çıkmış. Her 10 günlük ilave tedavi antibiyotik yan etkilerinde %3'lük bir artışa neden oluyor.
 Medscape Infectious Diseases web sitesinde serbest erişimli yayınlanan bir derleme, uygun antibiyotik kullanımında doğru tanının önemi ile ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıyor.
 Dünya Sağlık Örgütü her iki yılda bir yaptığı Mutlak Gerekli İlaçlar listesini yeniledi. Listede antibiyotikler 3 kategoride değerlendiriliyor. 
 Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi antibiyotikler ve direnç konularında özel sayı yayınladı. Sayının içeriğinin tamamına serbest erişim mümkün.
 1-5 Haziran 2017 tarihleri arasında New Orleans'ta gerçekleşen ASM Microbe 2017 toplantısında yapılan bir sunumda Next Generation sekanslama yöntemi ile kök hücre nakli yapılmış hastaların plazmalarında CMV ve başkaca virüs, bakteri de diğer patojenlerin araştırımasına dair veriler sunuldu. Bu yöntemle 1250'den fazla patojenin klasik yöntemlere kıyasla daha çabuk ve daha kolay gösterilebileceği belirtiliyor.
Ankara’da halen faaliyet göstermekte olan 200 yataklı bir özel hastane için Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı pozisyonu için başvurular kabul edilecektir. Ayrıntılar haberin içeriğinde...  
 Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlanan bir derleme, kan kültürlerinin alınması ve etkin olarak kullanımına ilişkin teknik bilgileri derliyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 JAMA'nın 25 Nisan 2017 tarihli sayısında yayınlanan bir makale, 1998-2013 yılları arasında 75.829 hastada gelişmiş ilk epizod infektif endokardit olgularına ilişkin epidemiyolojik bir analiz sunuyor.
 The New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir makale, kuadrivalan rekombinat influenza aşısının, yumurtada üretilmiş standart kuadrivalan aşıya kıyasla 50 yaş üstünde daha koruyucu olduğuna işaret ediyor.
 The New England Journal of Medicine'de yayınlanmaya başlayan ve çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde klinik karar verme açısından alternatif yöntemlerin tartışıldığı dizinin bu haftaki olgusunun konusu, sepsisli hastada tedavi yöntemi seçme ile ilgili...
 ESCMID içinde kurulan yeni bir grup 'Emerging Infections' konusunda aktif bilgilendirmeler yapıyor. Grubun (ESCMID EITaF) kuruluş amacı yeni ortaya çıkan infeksiyonlar ve salgınlar konusunda derneğin aktif rol almasını sağlamak ve tüm dünyada görülen yeni infeksiyonlar ve salgınlar konusunda bilgilendirmeler yapmak. Grubun yayınladığı haberlere ESCMID web sayfalarından ulaşabilirsiniz.
 The New England Journal of Medicine dergisinde erken basım makale olarak yayınlanan bir yazıda dünyanın 195 ülkesinde son 25 yılda obesite ve kilo fazlalığının sağlık üzerine olumsuz etkileri değerlendiriliyor. Yazıdaki verilere göre 2015 yılı itibariyle Türkiye'deki kadınların %35'inden fazlası obez veya kilo fazlası var. 
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin Haziran 2017 sayısında yayınlanan bir makale, AmpC kromozomal beta-laktamaz sentezleyen enterik gram-negatif bakterilerle oluşan bakteremilerin tedavisinde sefepim, meropenem ve piperasilin-tazobaktam kombinasyonunun etkinliğini retrospektif olarak değerlendiriyor.
 Nature dergisinin web sitesinde 5 ay süreyle serbest erşime açık kalacak antibiyotik direnci ile ilişkili bir dizi seçme makale yayınlandı.
 New Orleans'ta 1-5 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılmakta olan ASM Microbe 2017 toplantısında sunulan bir bildiri, ticari olarak satılan yoğurt içinde bulunan Lactobacillus parafarraginis isimli bakterinin laboratuar koşullarında test edilen MDR fenotipinde ESBL sentezleyen 14 değişik gram-negatif bakteriyi inhibe ettiğine işaret ediyor.
 Open Forum Infectious Diseases'de yayınlanan bir araştırma 2006-2011 yılları ararsında ABD'de 4 transplant merkezinde kök hücre nakli yapılmış 444 hastadaki infeksiyonların epidemiyolojisini açıklıyor. Makaleye derginin web sayfasından serbest erişim mümkün.
 Clinical Microbiology and Infcetion dergisinin Haziran 2017 sayısında fosfomisin'in klinik kullanımına ilişkin geniş bir literatür taraması ve metaanalizi içeren bir derleme yayınlandı. Derlemeye serbest erişim mümkün.
FUNGOLİNE (FUNGAL İNFEKSİYONLAR UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI) Pediatrik Fungal İnfeksiyonlar Kursu'nun ikinci dersi Prof. Dr. Ateş KARA'nın sunumuyla "Pediatrik Hematolojik Maligniteli Hastalarda Fungal İnfeksiyonlar" 24 Mayıs 2017'den itibaren yayında..