• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 ESCMID Yönetim Kurulunun boşalacak 3 üyeliği için yapılan seçim sonuçları açıklandı. Prof. Dr. Önder Ergönül İnfeksiyon Hastalıkları alanında yönetim kuruluna seçilen iki üyeden bir olma başarısını gösterdi. Febril Nötropeni ailesi adına kendisini gönülden kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
 Medscape web sitesinde yayınlanan bir video haberde brusellozis ile ilişkili Amerikalı bir uzmanın gözünden, hastalığın çok seyrek görüldüğü bir epidemiyolojik bölgede ilginç ayrıntılar veriliyor. Habere serbest erişim mümkün.
 JAMA'da yayınlanan bir makale, tekrarlayan C. difficile infeksiyonu nedeniyle randomize edilerek oral kapsül veya lavman şeklinde fekal mikrobiyota transferi yapılan hastalarda benzer etkinliğin görüldüğünü rapor ediyor.
 The New England Journal of Medicine'ın bugünkü sayısında nekrotizan cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarını ayrıntısıyla inceleyen bir derleme yayınlandı...
 NEJM Journal Watch'da yayınlanan bir anket tıp öğrencilerinin derslere taşınabilir bilgisayar getirip getirmemesini oyluyor. Siz de oy verebilir ve oylamadan sonra o anki sonuçları görebilirsiniz.
 1 Aralık Dünya AIDS günü nedeniyle ECDC tarafında yayınlanan rapor, WHO Avrupa bölgesinin dünyada AIDS insidensinin arttığı tek bölge olduğunu ortaya koyuyor. Bu bölgede hastaların %50'sinden fazlasına tanı hastalığın geç dönemlerinde konuyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayılanan bir makale, hematolojik kanseri olan veya kök hücre nakli yapılan hastalarda Hepatit B reaktivasyonunun taraması, profilaksisi ve tedavisi konusuna yönelik bir sistematik derlemeyi içeriyor.
 5000'den fazla medikal dergi ve 364 tıp kitabına serbest erişim sağlayan bir portal mevcut...
 Bilim Akademisi Derneği tarafından elektronik olarak yayınlanan Sarkaç dergisi çeşitli bilimsel konularda popüler yazılar içeriyor. Derginin web sitesinedeki yazılara serbest erişim mümkün.
 WHO karbapenem dirençli enterikler, Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa için infeksiyon kontrol önlemlerini içeren yeni bir kılavuz yayınladı. Benzer şekilde ECDC de karbepenem dirençli enterikler için ayrı bir kılavuz yayınladı.
 The New England Journal of Medicine dergisinin bugükü sayısında HIV infeksiyonu ve ilişkili renal hastalıklarla ilişkli bir derleme mevcut.
 Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan bir makale piperasilin tazobaktam ve vankomisin kombinasyonunun ciddi ölçüde nefrotoksik olabileceğini belirterek  buna yönelik alınması gereken önlemleri sıralıyor.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Aralık sayısında yayınlanan bir derlemede yanıklı hastalarda gelişen infeksiyonlar ve bakteriyel antimikrobiyal direncin bu infeksiyonların tedavisi üzerine etkisi anlatılıyor.
 Clinical Infectious Diseases'in 15 Aralık sayısında yayınlanan bir araştırma makalesinde, kök hücre nakli yapılan hastalarda nötropeninin düzeldiği sırada mikrobiotadaki değişkenliğin (divesity) azalması ciddi GVHD gelişimi için bir haberci olarak saptanmış.
 Medscape web sitesinde yayınlanan ve nötropeni hakkında genel bir değerlendirme yapma amacıyla hazırlanan 5 soru ve yanıtlarına serbest erişim mümkün... 
 WHO Europe ve ESCMID ortak sürveyans programı olan CAESAR 2017 raporu yayınlandı. EARS-NET dışında kalan WHO Avrupa bölgesi ülkelerine (Türkiye ve İsviçre dahil)  ait güncel direnç verilerine rapor içeriğinden ulaşmak mümkün.
 American College of Physicians (ACP) ve CDC'nin ortak olarak hazırladığı Hepatit B aşılama ve tarama kılavuzu Annals of Internal Medicine'da yayınlandı. Kılavuzun tam metnine serbest erişim mümkün.
 83 ülkeden 234 uzmanın katılımıyla hazırlanan bir derleme cerrahi uygulamada antibakteriyel ve antifungal antibiyotiklere direnci ve önleme konusunda alınacak önlemlere ilişkin ayrıntılı öneriler içeriyor. Makalenin tamamına serbest erişim mümkün. Deklerasyonu içlerinde ESCMID'in de olduğu 10'dan fazla uluslararası dernek onaylamış.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlanan bir makalede EUCAST yetkilileri laboraturlarda kolistin direncini saptamada E-test ve benzeri gardient testleri ya da otomatize sistemlerin kullanılmaması gerektiğini belirtti. Tercih edilmesi gereken yöntem broth mikrodilüsyon yöntemi...
 ESCMID Yönetim Kurulu için yapılacak seçimler için oy verme işlemi bugün TSİ 14:00'de başlıyor. 12 Aralık'a TSİ 14:00'e kadar sürecek oylamada Türkiye'den Prof. Dr. Önder Ergönül de aday...