• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 MMRW'de Acinetobacter calcoaceticus-baumannii kompleks (ACBC) ve Staphylococcus saprophyticus ile kontamine trombosit suspansiyonuna bağlı sepsis olguları yayınlandı. Mortalite var.
Kore'de yapılan çalışmada H. pylori eradikasyonunun de novo gastrik kanser oluşumunu azalttığı,düşük HDL'nin ise artırdığı gösterildi. 
 Literatürdeki konu ile ilgili direnç yazılarının derlemesi yapılmış.
Afrikalı çocuklarda yapılan MORDOR-1 çalışması iki yıl süre ile senede 2 Azitromisin verilmesinin plaseboya göre genel mortaliteyi azalttığını gösterdi.  
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalından 3 çalışma yayınlandı. Bilgi için habere bakınız..
Daha önce intraabdominal ve komplike üriner sistemi infeksiyonları için onaylı olan Zerbaxa (ceftolozane ve tazobactam) FDA tarafından hastane kökenli bakteriyel pnömoni ve VAP için de onay aldı.
 The New England Journal of Medicine'ın 30 Mayıs 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir makale, tick-born encephalitis virus (TBEV) benzeri hastalığı olan bir hastadan izole edilerek tanımlanan ve Alongshan virus (ALSV) adı verilen yeni bir flavirüs ailesi üyesine ilişkin veriler anlatılıyor.
 Ticagrelor klinikte anti-trombosit ajan olarak kullanılırken gram-pozitif bakteriyel ajanlara da etkili bulundu.
 Kedi ve köpeklerde görülen bir tenya infeksiyonu olan Dipilydium caninum nadiren de olsa insanlara bulaşabiliyor. İnfeksiyona ilişkin bir olgu sunumuna The New England Journal of Medicine dergisinin sayfalarından erişilebilir.
 JAMA Network Open'da yayınlanan bir epidemiyolojik çalışma 45 yaş üstü 13.440 erişkine ilişkin sonuçların analizini içeriyor. Günde içilen her 350 ml miktarında doğal meyve suyunun %24 mortalite artışına neden olabileceği gösterilmiş.
Halen sezaryen doğum dışında profilaksi önerilmemekte. Lancet'te yayınlanan çalışmada ise tek doz amoxicillin ve klavulanic asit profilaksinin operatif vajinal doğumda da yararlı olduğu gösterildi.
 ABD'de yapılan bir  çalışmada yaşam hedefi olması ile mortalite arasında ilişki saptandı.
 FDA'dan yapılan uyarıya göre iki alıcıya yapılan çokdirençli bakteri içeren fekal transplant sonrası bir alıcı öldü. İki alıcıda da ESBL pozitif E. coli saptandı.
Vefat.. 13/06/2019
Sn. Prof. Dr. Serhat Ünal’ın babası vefat etmiştir. Febril Nötropeni Derneği olarak hocamızın acısını paylaşır ve sabır dileriz.  
İmplante edilen kardiyak cihazlarda gelişen mortalite ve morbiditeyi önlemek için antibiyotik kaplı zarf kullanımını araştıran randomize kontrollü çalışma.   
 Klimik Derneği'nin yayınladığı uluslararası bir dergi olan Infectious Diseases and Clinical Microbiology (IDCM)'in  ilk sayısı yayınlandı. IDCM, tamamen serbest erişilebilen ve makale yayımı için hiç bir ilave ücret talep etmeyen bir dergi olarak yayınlanıyor...
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinin Haziran 2019 tarihli sayısında yayınalanan bir farmakokinetik çalışma haftada bir uygulanan yüksek doz tigesiklinin MDR M. tuberculosis tedavisinde etkili olabileceğine işaret ediyor. Kullanılan doz hastaya bir haftada verilecek kümülatif dozun veya daha yüksek dozların bir defada uygulanması şeklinde (700-2880 mg). Bu uygulama ile ortaya çıkacak yan etkilerin daha az olacağı da gösterilmiş. 
 IDSA'nın dergilerinden olan Open Forum Infectious Diseases'in Nisan 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir makalede 1935-2017 yılları arasında yayınlanan makalelerin metaanalizi ile normal vücut ısısının ne olduğu sorusuna yanıt aranmış. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 The New England Journal of Medicine'ın 23 Mayıs 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir derleme 2030 yılına kadar kronik hepatitin bir sağlık sorunu olarak ortadan kaldırılması strtejisine yönelik gelişmeleri anlatıyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Haziran 2019 sayısında Türkiye'de aşırı antibiyotik tüketimi ve direnç konulu bir makale yayınlandı.