Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Bildirilerinizi göndermek için buraya tıklayabilirsiniz .

Bildiri son gönderim tarihi 24 Ekim 2019’dur.
  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 Prof. Dr. Erdal Akalın'ın kişisel blogunda yayınladığı ve bir elektronik kitap olarak derlediği yazılarını toplu halde sunuyoruz. Gerek Prof Akalın'ın, gerekse misafir yazar olarak katkıda bulunan diğer bilim insanlarının yazı ve yorumlarına ekli pdf dökümanından ulaşabilirsiniz.
 Journal of Infection'da yayınlanan bir metanaliz dünyada Acinetobacter baumannii'ye bağlı HAP/VAP prevalansı ve mortalitesi konusunda ayrıntılı bilgiler aktarıyor.
 11-14 Ekim 2019 tarihleri arasında Nice'de yapılan 9th Trends in Medical Mycology (9th TIMM) toplantısının kongre kitapçığı Journal of Fungi dergisinde serbest erşimli olarak yayınlandı. Toplam 464 sayfalık kitapta kongrede yapılan simpozyum ve sunumların özetleri ile poster bildirlerinin metinleri yer alıyor.
 KLİMİK Derneğinin uluslararası yayını olan Clinical Microbiology and Infection (IDCM) dergisinin son sayısı yayınlandı. Derginin içeriğine internet üzerinden tam metin, ücretsiz erişim mümkün. 
 2019 yılı Nobel Tıp ödülü bu yıl, ikisi ABD'den bir ise İngiliz 3 bilim adamına "hücrelerin ortamdaki oksijen miktarını algılayıp kendilerini buna göre adapte edebilme mekanizmaları"nı açıklayan çalışmaları dolayısıyla verildi...
 New England Journal of Medicine'ın 3 Aralık 2109 tarihli sayısında yayınlanan bir derleme nörosifiliz ile ilişkili ayrıntılı bilgiler içeriyor.
 Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan  dizi metaanaliz kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri tüketimi ile kanser, genel mortalite ve olumsuz kardiyometabolik etkiler arasında ancak çok zayıf bir ilişki olduğuna işaret ediyor. Makalelerin tümüne serbest erişim mümkün.
 22-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak 13. Febril Nötropeni Simpozyumunda tartışılacak konular içine 20-21 Eylül tarihinde Nice'de yapılan 8. ECIL toplantısında tartışılan ancak henüz yayınlanmamış yeni kılavuzlar için bir bilgilendirme konuşması eklendi.
 New England Journal of Medicine dergisinin 26 Eylül 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir olgu sunumu ve ilişkili makalede, Çin'de araştırıcıların CRISPR yöntemi ile CCR5 ablasyonu yapılmış hematopoietik kök hücre nakli yaptıkları HIV taşıyıcısı bir hastada CCR5 taşımayan kök hücrelerin 19 ay süreyle kanda sebat ettiği ve her hangi bir yan etki gözlenmediği rapor edliyor.
 Science dergisinde yayınlanan bir makale 2000-2018 yılları arasında düşük ve orta gelirli ülkelerde beslenme amacıyla eti tüketilen hayvanlarda %50'den fazla antibiyotik direnci artışı saptandığına işaret ediyor. Bu hayvanlardaki antibiyotik direnci, besinle ilişkili sık rastlanan patojenlerde  (E. coli, non-tifoidal salmonella, Campylobacter, S. aureus) saptanan dirençle ilişkilendirilmiş.
 The New England Journal of Medicine dergisinin 17 Ocak 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir derleme pandemi sonrası Zika virus infeksiyonlarının ayrıntılı bir analizini içeriyor. Derlemeye derginin web sayfalarından serbest olarak erişim mümkün.
 Candida auris'e ilişkin şimdiye kadar toplanan verilerin derlendiği bir makale Current Opinion in Infectious Diseases'de erken olarak online yayınlandı.
Sağlık çalışanlarında yapılan çalşmada N95 maskelerin influenza yayılmasında etkisi olmadığı gösterildi. Çalışma JAMA'da yayınlandı.
 The New England Journal of Medicine'da yayınlanan resimli bir olgu sunumunda dissemine varicella infeksiyonu olan bir hasta anlatılıyor.
 Kanser dışında çeşitli nedenlerle immünsüpresif veya hedeflenmiş antikor tedavisi alan ya da  splenektomi yapılmış hastalarda infeksiyonların önlenmesi konusunu irdeleyen bir derleme American Journal of Hematology dergisinde yayınlandı.
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinde yayına kabul edilen bir minireview'da Gram-pozitif ve -negatif bakterilerde hücrelerarası iletişimde kullanılarak, farklı genlerin ekspresyonuna neden olan LuxS/AI QS (Quorum sensing) sistemi anlatılıyor.
 Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan serbest erişimli makale ilki 2008 yılında The Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) çalışma grubu tarafından yayınlanan kılavuzun yenilenmiş halini kapsıyor. 
 Clinical Infectious Diseases web sitesinde erken makale olarak yayınlanan bir metaanaliz, kaliteli bir balgam örneğinin Gram boyası ile mikroskopik incelemesinin S. pneumoniae ve H. influenzae infeksiyonlarını göstermede yüksek derecede özgül olduğuna işaret ediyor.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Ekim 2019 sayısında yayınlanan bir makale Ocak 2000-Şubat 2019 tarihleri arasında kandidemi ile ilgili Avrupa'dan yapılan yayınların tarama sonuçlarını veriyor.
Bunun nedeni Lactobacillus lactis'teki lisin'e benzer bir lantibiotic salgılanması.