Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
JAMA Pediatrics'te yayınlanan çalışmaya göre ağır COVID-19'lı anneden doğan çocuğa COVID geçişi yok.Ağır COVID-19'lı anneden doğan çocuğa COVID geçişi..
MALDI-TOF kullanılarak yapılan RAPIDO randomize çalışmasında konvansiyonel yaklaşımla MALDI-TOF MS karşılaştırılmış. 
Plasebo ile yapılan karşılaştırmada ağır ve akut solunum yetmezliği olan COVID-19 hastalarında düşük doz kortikosteroidin yararı gösterilemedi.
24 merkezli çalışmada Acinetobacter'e bağlı VAP tedavisi incelenmiş.
JAMA'da yayınlanan çalışmaya göre hidrokortizon kullanımı yararlı gözükse de çalışma erken durdurulduğu için sonuçlar anlamlılık kazanamadı.
 Kanada'da yapılan çalışmaya 9,326 Solid organ alıcısı dahil edilmiş.
JID’de yayınlanan çalışmada latent CMV infeksiyonu taşıyıcılığının mortalite üzerine etkisi olmadığı gösterildi.
JAMAda yayınlanan randomize çalışmada Sağlık çalışanlarında hidroksiklorokin yararsız bulundu.
 CID'de yayınlanan çalışmada Kandidemi ve invazif Kandidiyazis'te Rezafungin ile Caspofungin karşılaştırılmış.
Klinik Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanan "Bilimsel Tutarlılık ya da Akademisyen olmak" Kursu, Türkiye'de alanındaki ilk program olma özelliğine sahiptir. Alanındaki çok değerli isimler tarafından sunulan bu kursun özellikle yeni mezun olup akademik yaşama katılmak isteyen ya da halen akademik yaşamda var olmaya çalışanlar için yararlı olacağına inanıyoruz.  
 Onay tedavi için hastaneye yatılan erişkin ve 12 yaş üzeri ve 40 kg. üzeri COVID-19 hastaları için.
WHO öncelik listesinde olan Carbapenem-dirençli (CR) Acinetobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa; üçüncü jenerasyon cephalosporin-dirençli (3GCR) Escherichia coli ve Klebsiella spp.; MRSA ve vancomycin-dirençli Enterococcus faecium sıklığı ile ülkelerin gelir düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmış.
FDA, Inmazeb'i (atoltivimab, maftivimab, ve odesivimab-ebgn) erişkin ve pediatrik hastalarda Zaire Ebolavirüs tedavisi için onayladı. Inmazeb üç mononklonal anntikor kokteyl,.
JAMA'da yayınlanan çalışmaya göre orta ve Ağır ARDS'li COVID-19 hastalarında IV dexametazon standart bakıma göre yararlı.
COVID kokusu... 12/10/2020
Nature'daki habere göre Avusturalya'da COVID'li hastaları terlerindeki kokudan asemptomatik dönemde tanıyan köpekler yetiştiriliyor. Helsinki havalimanında 4 köpekle pilot çalışma yapılmakta. 
 Asemptomatik ve semptomatik hastaların viral yükü karşılaştırılmış. Benzeri bir çalışma yine Güney Kore'de yapılmış ve JAMA'da yayınlanmıştı.
Türk Hematoloji Derneği tarafından 6 Ekim 2020 Salı saat 20:00’da “Hematolojik Hastalıklarda İnvazif Fungal Enfeksiyon Yönetimi” konulu toplantı yapılacaktır.
 Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliği (EBMT) yeni bilgiler ışığında kök hücre nakli alanındaki COVID-19 önerilerini güncelledi. Bu 10. versiyon.
 Yapılan çalışmada kanserli olan ve olmayan hastalarda COVID-19 viral yükünün mortaliteye etkisi karşılaştırılmış ve her 2 grupta da hastaneye gelişteki viral yükün mortaliteyi etkilediği gösterilmiş.
JAMA 'da yayınlanan bir metaanalizde yüksek riskli hastalarda sistemik kortikosteroid kullanımının mortalite üzerine etkisine bakılmış. Çalışma WHO tarafından yapılmış. Sonuçlar olumlu.