Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
JAMA'da yapılan çalışmaya göre ABD'de yaşam beklentisi diğer varlıklı ülkelerin aksine düşmeye başladı. 2010 yılında sabitlenen yaşam süresi, 2014'ten sonra düşmeye başladı. çalışma 1954-2017 yıllarını kapsayan verilerde yapıldı. Özellikle yaşam ortası mortalitesi tüm ırklarda ilaç aşırıdozu, aşırı alkol, intihar ve organ sistem hastalıkları nedeni ile arttı.
 ESCMID Yönetim Kurulunda boşalacak koltuklara  1 infeksiyon hastalıkları ve 2 klinik mikrobiyoloji uzmanı için seçim yapılıyor. Ülkemizden Dernek üyesi olan meslekdaşlarımızın oy kullanması son derece önemli. Seçimlerde oy verme süresi 12 Aralık'ta sona eriyor.
İngiltere'de 18 yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapılan randomize çalışmada miconazole ve rifampicin kaplı kateter ile standart kateterler, katetere bağlı kan akımı infeksiyonalrını önlemede karşılaştırılmış.
 Science dergisinin bu haftaki sayısında yayınlanan bir derlemede antibiyoitk kullanımının, mikrobiyota üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak, aşılamanın etkinliğinin azaltabileceği belirtiliyor. Antibiyotik kullanımına bağlı gelişen disbiosis ise "inflammaging" adı verilen ve normalde yaşlanma ile görülen düşük düzeyde inflamasyon ve çeşitli, yaşlılıkla ilişkili kronik hastalık tablosuna benzer bir klinik tabloya neden olabiliyor. Makalenin tam metnine derginin web sayfalarından serbest erişim mümkün.
 Infectious Diseases and Clinical Microbiology dergisinde erken olarak derginin web sitesinde yayınlanan bir makalede Kuzey İtalya'da toplanan 500 serum örneğinde anti-HEV IgG seroprevalansının %3.8 olduğu rapor edliiyor. Makalenin tam metnine derginin web sitesinden erişim mümkün.
 Lancet'te yayınlanan bir yazı aşılamanın, antibiyotik direncini önlemede çok yarralı olabilecek bir girişim olduğu vurgulanıyor. Ancak ilaç endüstrisinin bu konuda çekimser davranmasının yeni aşı geliştirilmesinin önündeki en büyük engel olduğundan söz ediliyor. Makalenin tam metnine Lancet'in web sayfalarından erişim mümkün. 
 13. Febril Nötropeni Simpozyumu bugün saat 14.00'te Ankara'da başlıyor. Holiday Inn, Çukrambar Oteli'nde başlayacak Simpozyumun açılış oturumunda Prof. Dr. Emin Kansu'nun 2018 Nobel Tıp Ödülü hakkındaki konuşması yer alıyor...
 Expert Review of Anti-infective Therapy dergisinde "erken online basım" olarak yayınlanan derleme, ESBL üreten Enterobacteriaceae infeksiyonlarının tedavisinde karbapenem dışı alternatif tedavi yöntemlerini anlatıyor.
 Ankara'da 22-24 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak 13. Febril Nötropeni Simpozyumu'nda güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin yanısıra bazıları henüz yayınlanmamış tanı-tedavi kılavuzları hakkında da bilgiler aktarılacak. 
 Frontiers grubu dergilerden Frontiers in Cellular and Infection Microbiology'de yayınlanan bir araştırma makalesinde insan kanında 16 bakteri ve 4 kandida türünü eş zamanlı tanıyan bir yeni tanı kiti anlatılıyor. Direkt kan örneklerinde etken tanıyan tanı kitinin yaklaşık yanıt verme süresi 5 saat...
Fungal infeksiyonlar ile ilgili klinik araştırmaların temel referansı olan ve ilki 2002'de CID'de yayınlanan ve 2008'de "Revised definitions of invasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group (EORTC/MSG) Consensus Group" başlığı ile revise edilen tanımların son güncellemesi 2019'da CID'de yayınlandı. 2002 yayınında olduğu gibi bu yayında da Türkiye'den katkı var.
Bu randomize çalışmada AML'li çocuk ve erişkinlerde invazif fungal infeksiyon profilaksisinde Caspofungin ile Flukonazol karşılaştırılmış. 
 20-21 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılan ECIL-8 toplantsısında tartışılan kılavuzlara ilişkin slaytların son hali internette "public opinion" için konsültasyona açıldı. Slaytlara erişmek ve ECIL komitesine görüş iletmek isteyenler ayrıntılara haberimiz içeriğinden ulaşabilirler.
 Frontiers in Immunology dergisinde yayınlanan bir derleme, polikistik over hastalığı, bakteriyel vaginosis, endometriosis gibi hastalıklarda fekal mikrobiyota transplantasyonunun rolünü irdeliyor. Makalenin tamamına serbest erişim mümkün.
13. Febril Nötropeni Simpozyumu Sunumları
 PLoS One dergisinde yayınlanan bir makale diabetes mellitus varlığının infektif endokarditi olan hastalarda anatomik komplikasyonların, sol ventrikül fonksiyon bozukluklarının sıklığının yanısıra mortaliteyi de artırdığını gösterdi. Makalenin tam metnine derginin web sitesinden erişim mümkün.
 The New England Journal of Medicine dergisinin 21 Kasım 2019 tarihli sayısında yayınlanan bir makale, fekal mikrobiyota transplantasyonu sonrası iki hastada gelişen ESBL (+) E. coli bakteremisine ilişkin verileri aktarıyor.
 Nature Medicine dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre, yoğun bakımda Lactobacillus rhamnosus ile probiyotik tedavisi gören çocukların %1.1'inde Lactobacillus bakteremisi gelişirken, probiyotik almayan çocuklarda bu oran %0.009 olarak saptanmış. Ayrıca kan izolatlarında saptanan mutasyonlar antibiyotik direncine de neden olabiliyor.
İlki 2013 yılında yayınlanan "Antimikrobiyal Direnç Tehdidi Raporu" yenilenerek 2019 yılında yeniden yayınlandı. Bu raporda CDC, 3 kategoride 18 mikroorganizmanın antibiyotik direnci açısından önemli sorun yarattığını, yılda sadece ABD'de 28 milyon dirençli infeksiyon görüldüğünü ve 35.000'den fazla kişinin antibiyotik dirençli bakteri infeksiyonları nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtiyor. 148 sayfalık raporun tamamına CDC web sayfalarından erişim mümkün.
 Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Amerikan Thoraks Derneği tatarfından ortaklaşa hazırlanan "Toplumdan kazanılmış pnömoni kılavuzu" yayınlandı. Kılavuzun tam metnine serbest erişim mümkün...