Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
BMJ, yüksek riskli enfeksiyon kavramını, bu durumda hastaların idaresini ve korunma için prensipleri video destekli bir eğitimle sunmakta.
 Hollanda-Belçika Mycosis Grup tarafından ayaktan haftada 2-3  lipozomal amfoterisin ile tedavi sonuçları..
 Lancet, açık erişimli yeni bir dergi çıkartıyor: Lancet Microbe.
Vankomisin veya Daptomisin ile MRSA bakteremisi tedavisine beta-laktam eklenmesinin yararına bakılmış. Sonuçlar ilginç..
CID'de yayınlanan metanalizde sigara içmenin invazif fungal infeksiyon riskine etkisine bakılmış. 
Diyabet tedavisi için kullanılan ikinci nesil sulfonilürelerin antiimflamatuvar etkisi olduğu ve C. albicans büyümesini etkilemeden IL-1β'yı inhibe ederek NLRP3 imflamazom aktivasyonunu önldeiği gösterildi. Bu özellikle vajinal candidiyaziste belirgin.
Food and Drug Administration (FDA) Dificid (fidaxomicin) tablet ve oral suspansiyonu Clostridioides difficile (C. difficile) bağlı diyare için onayladı.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Human papilloma virüs aşısı ile ilgli güncelleme yayınladı.
 Nature dergisi Coronavirüs ile ilgili gelişmeleri her gün güncelleyerek sunmakta. En son haber Çin dışında ilk insandan insana bulaşın Almanya'da olduğu ile iligli..
Lancet Global Health'de yayınlanan veriye göre 2018'teki tüm kanserlerin %13'ü infeksiyon sonucu olmuş. En önemli etkenler: Helicobacter pylori, human papillomavirus (HPV), hepatit B virüs (HBV), ve hepatit C virüsü (HCV).
İngiltere'de yapılan bir çalışma varicella ile karşılaşan ev bireylerinde Zoster sıklığının azaldığını gösterdi. Makale tam metin serbest erişimli.
Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society'de yayınlanan güncellemede DTaP, Haemophilus influenzae tip B, ve hepatit A aşılarında booster ve catch-up aşılama ile ilgili minor değişiklikler var.
COVID-19'den sonra Uluslararası Virüs Taksonomi Komitesi (The International Committee on Taxonomy of Viruses) yeni coronavirüs'e farklı bir ad verdi: SARS-CoV-2. Ancak bu ad SARS'ı anımsattığı için bilim adamları tarafından tartışılmakta. Bilgi için habere bakınız..
 CO ve VI coronavirüsü simgelerken, D hastalık; 19 ise 2019'u göstermekte.
 Wuhan Merkez Hastanesinde oftalmolog olarak çalışan  Dr Li Wenliang salgının ilk farkına varan ve bildiren kişilerden olmuştu. Ancak kendisi de Coronavirüs infeksiyonu nedeni ile öldü. Dr Li Wenliang salgını duyurmasının ardında polis merkezine çağrılmış ve susması için kağıt imzalatılmıştı.  
Klinik başarısızlık oranı cefazolin'de %2, florokinolonlarda %7.
NEJM'de Chinese Center for Disease Control and Prevention tarafından ilk 425 Coronavirus hastasının özelliklerini analiz eden bir yazı yayınlandı.
Çin'de yayılmakta olan 2019-nCov Yeni Corona Virüs için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bilim Kurulu Bir Rehber hazırladı.  
2019 yılında farklı kuruluşlar tarafından yayınlanan kılavuzlar. Aralarında TKP, Polimiksin kullanımı, antibiyotik reçeteleme gibi konular var.
NEJM'de Coronavirus ile ilgili bir yazı yayınlandı: "A Novel Coronavirus Emerging in China — Key Questions for Impact Assessment"