• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 541 allogeneik kök hücre nakli olgusunun incelenmesinde belirli bakterilerin artması relaps riskini azaltıyor.
 ESBL Enterobakter için rektal örnekleme yararlı mı?
Serebral Aspergilloz şüphesi olan olgularda biyopsi yapmadan BOS Aspergillus PCR ile tanı konabilir mi? 
Eculizumab paroksismal nokturnal hemoglobinuri, atipik hemolitik üremik sendrom ve böbrek nakillerinde kullanılmakta. Tedavi sırasında menengokok infeksiyonu riski arttığı için aşılama önerilmekte ancak bu da yararsız bulundu.
En önemli risk faktörü kontakt lens kullanımı... 
ABD'de yılda 1 milyon Salmonella kaynaklı besin zehirlenmesi ve 400 ölüm oluyor. Bu raporda da ithal edilmiş acı biberden ortaya çıkan Salmonella Anatum infeksiyonu bildirilmekte.
Thiram ve Disulfiram çok ilaç dirençli S. aureus'de çalışılmış. Disulfiram kombinasyonda kullanılabilir mi?
İtalya'da yapılan bir çalışmada çocuklara uygulanan profilaktik yaklaşımlar incelenmiş. Sonuçlar vahim..
FDA Vosevi için onay verdi. Vosevi, sofosbuvir ve velpatasvir ile yeni geliştirilen voxilaprevir'in kombinasyonu. Sirozu olmayan ya da minimal sirozlu olgularda onay aldı.
İspanya'dan iki Kırım-Kongo hemorajik ateş olgusu bildirildi.
 Tüm Hepatit C genotipleri için yeni tedavi onaylandı. Tedavi glecaprevir ve pibrentasvir kombinasyonu.
Eski adı Aspergillus ustus olan Aspergillus calidoustus giderek artan sayılarda immun sistemi baskılanmış hastalarda görülmekte..
 İmmunkompetan ağır hastalarda CMV reaktivasyonu riskinin önlenmesi için antiviral tedavi. 
 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak 12. Febril Nötropeni Simpozyumu Bilimsel Programı belli oldu. Bu yıl 3 yabancı konuşmacının da konuk olarak katılacağı Simpozyum Ankara Swiss Otel'de yapılacak. 
Komplike olmamış sellülitte tedavi tek başına Cephalexin'mi yoksa buna TMP+SMX eklenmeli mi? JAMA'dan randomize klinik çalışma.
The 2nd International Clinical Mycology Master Class: Challenges in Diagnosis and Management of Invasive Fungal Diseases" toplantısı Tıbbi Mikoloji Derneği ve Hollanda-Radboud University Medical Center tarafından ortaklaşa düzenlenmekte olup İzmir'de 23-25 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacaktır.  
77 ülkeden elde edilen veriler antibiyotik direnci nedeni ile gonore tedavisinin giderek zorlaştığını gösterdi.
Çalışma sağlık çalışanlarının intestinal floralarinda çok ilaç dirençli mikroorganizmaları araştırmakta. Sonuçlar ilginç.
Cerrahi olarak drene edilen küçük cilt apselerine antibiyotik eklemek yararlı gözükmekte. Çalışma NEJM'de yayınlandı.
 Kontamine çamur ve su yutan ve boğulmak üzere olan bir kadında gelişen Scedosporium apiospermum beyin apsesi..