• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
FDA, dirençli TB için Pretomanid'in bedaquilin ve Linezoid ile kombinasyonuna onay verdi.
NEJM'de yayınlanan çalışmada hastanede belirlenen MRSA taşıyıcılarında, taburculuk sonrası reinfeksiyon riskini azaltmak için klorhexidin ve nasal mupirosin uygulaması denenmiş..
 Yaşlı hastalarda serum albumin sepsis sonucu için belirleyici..
LFA ile kriptokok antijen bakılan AIDS/HIV olgularındaki sonuçlar..
 Kronik oral demir kullanıcısı iseniz Gram negatif bakteremi olmamaya dikkat edin.
Yapılan bir inceleme, Avrupa'da erişkin pnömokok aşılama kılavuzlarının çok değişken olduğunu gösterdi. Aspleni tüm kılavuzlarda ortak nokta.
USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) tarafından 2009'da yapılan gebelerde Hepatit B taraması zorunluluğu önerisi yinelendi. Maternal HBV infeksiyonunda 1998'den beri yıllık %5.5 artış var.
Metagenomik analiz sonuçlarına göre Plevral ampiyem ile beyin apselerinin benzerliği ve primer apiyem kavramı tartışılmakta.
Recarbrio, imipenem-cilastatin ve relebactam kombinasyonu.
Hepatit C'nin antiviral tedaviye olumlu yanıt vermesi hepatosellüler kanser riskini azaltmıyor. Özellikle siroz olanlarda bu belirgin.
Ateşli infant.. 15/08/2019
 Ateş ile hastaneye yatıp, ateşi düşen infantta ne olabilir?
Febril Nötropeni Derneği kurban bayramınızı kutlar, her gününüzün bayram gibi olmasını diler..
Lancet'te yayınlanan çalışmada, seftriaksona karşı direnç sorunu başlayan gonorede gentamisinin alternatif olarak kullanımı araştırılmış.
43 hastanede yapılan çalışmada, pnomoni ile hastaneye yatan hastalarda gereğinden uzun antibiyotik kullanımının çeşitli yan etkiler nedeni ile sorunlu olduğu gösterildi.
 Non-albicans candida infeksiyonlarında en kötü prognoza C. tropicalis sahip.
Kronik HBV infeksiyonu olan hastalarda HBsAg kaybının sürekli olup olmadığına bakılmış. Sonuçlar HBsAg'nin kaybının tedavi açısından iyi bir marker olduğunu göstermekte.
Yapılan bir araştırma tanı hatası nedeni ile malpraktis konusu olan 3 alanın vasküler olaylar, infeksiyonlar ve kanserler olduğu gösterdi..
Sağlık Bakanlığı, bu yıl tamamı temmuzda olmak üzere İstanbul'un Avcılar semtinde, Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildiğini duyurdu.
 C. auris tedavisinde biyofilm oluşumu ilaca duyarlılığı etkiler mi?
Perth Murdoch Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, 2015-2017 yıllarında 562 martının kalabalık sahillerde bıraktığı dışkılar incelendi. Çalışmada, yaygın ESBL ve Kinolon dirençli E. coli saptandı.